Presný optický mikrometer

optoCONTROL 2520

Podrobnosti

  • Merací rozsah: 46 mm
  • Linearita: max. 12 µm
  • Rozlíšenie max. 1 µm
  • Kompaktný dizajn, integrovaný kontroler
  • zdialenosť prijímač vysielač až do 2 m
  • Trieda laseru 1M
  • Konfigurácia cez web rozhranie
  • Rozhrania: Ethernet/EtherCAT/RS422
  • Analógový výstup
juraj.devecka@micro-epsilon.cz