Univerzálna vyhodnocovacia jednotka

Podrobnosti

  • preddefinované aritmetické funkcie
  • pre snímače s digitálnym (RS422) aj analógovým výstupom
  • až pre 6 synchronizovaných senzorov
  • automatická detekcia typu pripojeného snímača
  • vysoká vzorkovacia frekvencia
juraj.devecka@micro-epsilon.cz