Viac presnosti.
 

Univerzálna vyhodnocovacia jednotka

Podrobnosti

• preddefinované aritmetické funkcie
• pre snímače s digitálnym (RS422) aj analógovým výstupom
• až pre 6 synchronizovaných senzorov
• automatická detekcia typu pripojeného snímača
• vysoká vzorkovacia frekvencia
Späť ku skupine produktov "Accessories"
 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+421 911 298 922 phone icon
+420 381 211 060 fax icon