Otáčky, házivost komutátoru, mezera kompresoru a turbíny

Požadavek ke stažení

Turbochargers

Apart from the angle of the guide vanes, the speed of the vanes on the turbine wheel is important for the performance of the turbocharger. The rotation of the vanes is measured on the face side for this. ...

Zobraziť podrobnosti

Vhodné snímače a produkty

juraj.devecka@micro-epsilon.cz