Turbochargers

Request download links

Vhodné snímače a produkty

Ďalšie príklady použitia: Compressor/turbine gap, revolutions

juraj.devecka@micro-epsilon.cz