Brake disc temperature measurement for Formula Student

Vhodné snímače a produkty

Ďalšie príklady použitia: Měření teploty, teplota povrchu, inteligentní ruční pyrometr

juraj.devecka@micro-epsilon.cz