Measuring of the haptic contact temperature

Vhodné snímače a produkty

Ďalšie príklady použitia: Temperature measurement, surface temperature, intelligent pyrometer

juraj.devecka@micro-epsilon.cz