Konfokálne snímače

confocalDT

Podrobnosti

  • Nepatrný konštantný merací bod
  • Vysoko presné meranie, na zrkadle i skle
  • Rozlíšenie presné na nanometer
  • Jednostranné meranie hrúbky
  • Axiálne a radiálne vyhotovenie

Show comparison chart with technical data

juraj.devecka@micro-epsilon.cz