Viac presnosti.
 

Compact confocal chromatic sensors for precise displacement and thickness measurement

Merací rozsahHelpIcon RozlíšenieHelpIcon LinearitaHelpIcon
IFS2406.jpg (2 KB)) Compact confocal chromatic sensors for precise displacement and thickness measurement 2,5 - 10 mm 0,001 % m.r. ± 0,03 % m.r.
m.r. = mearcí rozsah

Podrobnosti

• Rozsah merania: 2,5 mm / 10 mm
•  Linearita max. 0,3 µm
•  Rozlíšenie HelpIcon max. 0,01 µm
•  Kompaktné štandardné snímače
•  Vhodné na jednostranné meranie hrúbky
•  Vhodné na prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
Späť ku skupine produktov "Konfokálne snímače"
 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+421 911 298 922 phone icon
+420 381 211 060 fax icon