Viac presnosti.
 

Konfokálne snímače

m.r. = mearcí rozsah

Podrobnosti

• Nepatrný konštantný merací bod
•  Vysoko presné meranie, na zrkadle i skle
•  Rozlíšenie presné na nanometer
•  Jednostranné meranie hrúbky
•  Axiálne a radiálne vyhotovenie


Príklady použitia

Ukázať viac príkladov použitia
 
 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+421 911 298 922 phone icon
+420 381 211 060 fax icon