Viac presnosti.
 

Konfokálne snímače

m.r. = mearcí rozsah

Controller

Distance measurement

Thickness measurement

Ease of use via web interface

Podrobnosti

• Nepatrný konštantný merací bod
•  Vysoko presné meranie, na zrkadle i skle
•  Rozlíšenie presné na nanometer
•  Jednostranné meranie hrúbky
•  Axiálne a radiálne vyhotovenie

Flash Plugin is missing or outdated

For correct viewing of all contents you need the current "Adobe Flash Plugin" or at least version 10.

Get Adobe Flash player Click here to download the plugin for free

Príklady použitia

Ukázať viac príkladov použitia
 
 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+421 911 298 922 phone icon
+420 381 211 060 fax icon