Viac presnosti.
 

Snímače vzdialenosti

 

Kapacitné snímače

 

Snímače vírivých prúdov

 

Indukčné snímače a senzory (LVDT)

 

Magneto-indukčné snímače vzdialenosti

 
 

Konfokálne snímače

 

Laserové diaľkomery

 
 

Meranie polohy ramena žeriava

 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+421 911 298 922 phone icon
+420 381 211 060 fax icon