Snímače polohy

optoNCDT 1700

Podrobnosti

  • Kompaktný s integrovanou riadiacou jednotkou
  • Nastaviteľný prenosový výkon merania
  • Prispôsobenie reálneho času na meniace sa povrchy (RTSC)
  • Voľne programovateľný spínač medznej hodnoty
  • Analógový a digitálny výstup
juraj.devecka@micro-epsilon.cz