Viac presnosti.
 

Snímače polohy

Merací rozsahHelpIcon RozlíšenieHelpIcon LinearitaHelpIcon Vzorkovacia frekvenciaHelpIcon
laser-sensor-opto-ild-1700.jpg (1 KB)) Snímače polohy
2 - 750 mm 0,005 % m.r. ± 0,08 % m.r. 2.5 kHz
m.r. = mearcí rozsah

Podrobnosti

• Kompaktný s integrovanou riadiacou jednotkou
•  Nastaviteľný prenosový výkon merania
•  Prispôsobenie reálneho času na meniace sa povrchy (RTSC)
•  Voľne programovateľný spínač medznej hodnoty
•  Analógový a digitálny výstup
Späť ku skupine produktov "Laserové snímače"
 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+421 911 298 922 phone icon
+420 381 211 060 fax icon