Viac presnosti.
 

Snímač s veľkou odstupovou vzdialenosťou

Merací rozsahHelpIcon RozlíšenieHelpIcon LinearitaHelpIcon Vzorkovacia frekvenciaHelpIcon
optoNCDT1710-50_35px.jpg (19 KB)) Snímač s veľkou odstupovou vzdialenosťou
10 - 50 mm 0,005 % m.r. ± 0,1 % m.r. 10 kHz
m.r. = mearcí rozsah

Podrobnosti

• Veľký základný odstup pri malom meracom rozsahu
•  Vysoký prenosový výkon merania a rozlíšenia vo veľkej vzdialenosti
•  Prispôsobenie meniacim sa povrchom
•  Pri vysokej teplote alebo nebezpečenstve kolízie
Späť ku skupine produktov "Laserové snímače"
 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+421 911 298 922 phone icon
+420 381 211 060 fax icon