Viac presnosti.
 

Infračervené teplomery stacionárne

Merací rozsahHelpIcon Optické rozlíšenie (D:S) Spektrálny rozsahHelpIcon
thermo-ct.jpg (954 Bytes)) Teplomery -50 - 975°C 2:1 / 15:1 / 22:1 8 - 14 µm
thermo-ct.jpg (954 Bytes)) Teplomer s vysokou rýchlosťou odozvy -50 - 975°C 15:1 / 25:1 8 - 14 µm
thermo-cthot.jpg (902 Bytes)) IR senzor pre extrémne vysoké teploty okolia -40 - 975°C 2:1 / 10:1 8 - 14 µm
thermo-ct.jpg (954 Bytes)) Infračervené teplomery na meranie kovových materiálov 250 - 2200°C 40:1 / 75:1 1,0 / 1,6 µm
thermometer-ctM3--34px.jpg (1 KB)) Pyrometre na kovy a kompozity 50 - 1800°C 22:1 / 33:1 / 75:1 2,3 µm
thermometer-ctM3--34px.jpg (1 KB)) Teplomery na kontrolu procesu zvárania laserom 100 - 1800°C 100:1 / 300:1 2,3 µm
thermometer-ctM3--34px.jpg (1 KB)) Novinka: Temperature sensor for thin plastic film 50 - 400°C 15:1 3,43 µm
thermometer-ctM3--34px.jpg (1 KB)) Infračervený teplomer na meranie teploty plastových fólií 0 - 500°C 10:1 7,9 µm
thermo_ctex.jpg (978 Bytes)) Teplomery pre výbušné prostredie -40 - 900°C 2:1 / 15:1 / 22:1 8 - 14 µm

Podrobnosti

• Teplotné rozsahy od – 50 °C do 2200°C
•  Snímače na spracovanie kovov
•  Snímače pre sklársky priemysel
•  Vysokorýchlostné vyhotovenie
•  Vhodné i pre výbušné prostredie
•  Rozsiahle príslušenstvo
 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+421 911 298 922 phone icon
+420 381 211 060 fax icon