Viac presnosti.
 

Pomerový pyrometer

Merací rozsahHelpIcon Optické rozlíšenie (D:S) Spektrálny rozsahHelpIcon
thermometer-ctratio--34px.jpg (1 KB)) Pomerový pyrometer 700 - 1800°C 40:1 0,7 - 1,1 µm

Podrobnosti

• Teplotné meracie rozsahy 700 až 1800 °C
•  Optické rozlíšenie 40:1
•  Spektrálny rozsah 0,7 až 1,1 µm
•  Vďaka pomerovému meraniu necitlivé na zmeny emisivity
•  Pasívna senzorová hlava – svetlovod
•  Jedno alebo dvojkanálové zapojenie
•  Odolné voči elektromagnetickému žiareniu
•  Extrémne krátky čas snímania (5 ms)
•  Necitlivé voči prachu a pare
•  Do okolitej teploty až 250 °C bez chladenia
•  Možné výstupy: 0/4 - 20 mA, 0 - 5/10 V, USB, RS232, RS 485, CAN, Profibus DP, Ethernet


 
MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891 39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz mobile phone icon
+421 911 298 922 phone icon
+420 381 211 060 fax icon