Vývoj senzorů specifických zákaznických

Pro aplikace s předpokladem velkých odběry vyvíjí Micro-Epsilon snímače, které jsou přesně přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Rozměry, elektronika a pouzdra jsou navrhovány tak, aby splňovali tyto specifické požadavky úprav. Vzhledem k vysokému rozpětí konstrukčních a výrobních možností v rámci skupiny Micro-Epsilon je možné účinně provést jakékoliv úpravy pro dané zákaznické projekty.

Snímače polohy a vzdálenosti jsou určeny pro různé měřicí úlohy. V závislosti na příslušných požadavcích lze upravit geometrii pouzdra, typ konektoru, měřícího rozsahu a další jiné konstrukční úpravy. Díky různým měřícím technikám lze úspěšně zvládat měřící úkoly v aplikacích v náročných prostředích, jako jsou např.:

  • Vysoký okolní tlak
  • Olej, prach, špína
  • Vysoké teploty prostředí
  • Vakuum
  • Vibrace a rázy
  • Nebezpečné prostedí
  • Nečisté montážní podmínky a stísněné prostory

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060