Micro-Epsilon Inspection, s.r.o.

Tire:

Profile Inspection system On-Line

Profilometer, ProfileInspection On-Line, spoločnosti Micro-Epsilo inštalovaný na vytlačovacích linkách poskytuje precízne meranie celkových rozmerov vytlačovaných gumených profilov. Pomocou sheet of light skenovacej technológie je zariadenie schopné vykonávať meranie kontinuálne, bezkontaktne a nezávisle na rýchlosti dopravníka. On-line merací systém umožňuje automatizovaný zber dát výrobkov, ako aj poskytovanie spätnej väzby potrebnej pre riadenie procesov. Všetky tieto faktory umožňujú zlepšenie konzistencie a stability procesu vytláčania profilov.

Profile Inspection system Off-Line

Off-Line Profilometer, ProfileInspection Off-Line, spoločnosti Mirco-Epsilon, poskytuje extrémne precízne meranie celkových rozmerov vytlačovaných gumených profilov off-line. Pomocou skenovacej technológie bodového triangulačného laseru, ktorý je inštalovaný na pohyblivom ráme tvaru C, je zariadenie schopné vykonávať meranie bezkontaktne s extrémnou presnosťou. Off-line merací systém umožňuje automatizovaný zber dát výrobkov. Používateľské rozhrania pre On-Line a Off-Line Profilometer sa zhodujú.

Systém Off-Line profile measurement je preferovaným systémom v Continental.

Length Inspection system

Systém merania dĺžky firmy Micro-Epsilon, LengthInspection, poskytuje presné meranie dĺžky narezaných gumených profilov. Pomocou camera vision technológie zariadenie detekuje miesto odrezku vytlačovaného profilu na páse dopravníka. Na základe precízneho pohybu hornej kamery upevnenej na osi a pevnej dolnej kamery je merací systém schopný merať vzdialenosť medzi jednotlivými rezmi gumených profilov.

Systém Merania dĺžky pre gumené profily je preferovaným systémom v Continental.

Color Inspection system

Systém kontroly nanášania farieb, Extruder Line Color Inspection, firmy Micro-Epsilon, poskytuje precízne meranie pozície farebných kódov, kvality farebnej čiary a správnej postupnosti farieb na gumených profiloch on-line. Pomocou camera vision technológie zariadenie detekuje pozíciu farebného kódu na gumených profiloch za extruderom. Farebná kamera predstavuje uzavretú spätnú väzbu pre systém rámu so zásobníkmi s farbou ovládaný pomocou servopohonu.

Tire Geometry Inspection system

Zariadenie merania geometrie firmy Micrio-Epsilon pozostáva z troch laserových senzorov určených na detekciu vypuklín, priehlbín a hádzavosti pneumatík pre osobné a nákladné automobily. Zariadenie je určené pre inštaláciu u výrobcoch pneumatík a pre laboratóriá na testovanie opotrebenia pneumatík. Zariadenie na meranie geometrie je kompaktný systém s masívnym a precíznym dopravníkovým systémom. Senzory na báze sheet-of-light umožňujú viacstopové meranie, zosnímanie celej bočnice a behúňa a tým poskytnú úplný profil pneumatiky. Meranie geometrie umožňuje podľa požiadaviek zákazníka odstránenie písma, filtrovanie, rozpoznanie vypuklín a priehlbín, výpočet radiálnej a laterálnej hádzavosti, realizáciu harmonickej analýzy, kontrolu rozmerov pneumatiky, klasifikáciu kvality pneumatiky.

Meyer boulge and dent Machine retrofit (založené na technológii firmy Siemens and Beckhoff )

Kompletná rekonštrukcia linky Meyer na meranie geometrie pneumatík pozostáva z dodávky nových elektrických častí, pneumatickej časti, rekonštrukcia mechanickej časti/ dodávka nových mechanických častí stroja – mydlovačka, podávač, dopravník v stroji, servisný dopravník a značkovací dopravník, dodávka riadiaceho systému ( Beckhoff alebo Siemens ), dodávka meracieho systém geometrie a SW na komunikáciu s nadradeným systémom. Štandardná odstávka linky je 3-4 týždne. Rekonštruovaná linka má unikátny koncept riadenia pomocou jediného priemyselného počítača so soft PLC Beckhoff-TwinCAT alebo Siemens-Step7, WinAC RTX.

Tire Uniformity Akron D70 retrofit ( založené na technológii firmy Siemens and Beckhoff )

Kompletná rekonštrukcia linky TU Akron na meranie síl a geometrie pneumatík – dodávka novej elektrickej časti, pneumatickej časti, rekonštrukcia mechanickej časti / dodávka nových mechanických častí stroja – mydlovačka, podávač, dopravník v stroji, servisný dopravník a značkovací dopravník, dodávka riadiaceho systému ( Beckhoff alebo Siemens ), dodávka meracieho systému geometrie, dodávka meracieho systému síl a SW na komunikáciu s nadradeným systémom. Štandardná odstávka linky je 6-8 týždne. Rekonštruovaná linka má unikátny koncept riadenia pomocou jediného priemyselného počítača so soft PLC Beckhoff-TwinCAT alebo Siemens-Step7, WinAC RTX.

Značkovacia stanica pre TG and TU zariadenia s kamerovým testom kvality značky

Zariadenie je určené na značenie pneumatík na základe výsledkov testovania testorov uniformity a geometrie. Zariadenie je zložené zo servisného dopravníka, dopravníka značkovača a triediaceho dopravníka. Na samotnom značkovači sú umiestnené dva páry hot stampových značkovačov, jeden pár pre každú bočnicu pneumatiky. Po označení sa pomocou farebnej kamery vizuálne kontroluje kvalita značky pre parameter kruhovitosť, sýtosť farby, farba a priemer pre každú bočnicu pneumatiky.

Automobilový priemysel:

Automobilový priemysel:

  • Kontrola funkčnosti nárazníkov
  • Vizuálna kontrola nárazníkov

 

Produkty sú k vzhliadnutiu v subsekcii Micro-Epsilon Systémové produkty

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060