Technologie - inovační měření tloušťky

Podrobnosti
 • Inovativní laser - bezkontaktní měření tloušťky s až 1280 samostatnými měřicími body
 • Měření s rozlišením na mikrometry na okrajích úzkých pásů v kombinaci s velkým měřícím rozsahem
 • Vysoce dynamické měření - 128 000 měřicích bodů za vteřinu zajišťuje vysokou přesnost i pro strukturovaný materiál, jako je panel s tlačítky nebo rýhovaná deska
 • Rozpoznání a kompenzace naklápění pásu - obzvláště vhodné pro podélné řezací stroje
 • Není požadována žádná kompenzace slitiny - skutečné geometrické měření, nezávislé na materiálu
 • Cenově příznivá údržba - inovační měření bez izotopů nebo rentgenového záření a tím i nízké náklady

Thickness measurement system as a C-frame with point laser

The MTS 8202.T is equipped with laser triangulation sensors that ensure material-independent measurements. During the production process, the laser beams of both sensors are optimally adjusted using a specially developed optoelectronic tool that offers the highest precision. Due to its high measuring rate, the system is ideal for monitoring highly dynamic processes. Automatic inline calibration ensures that measurements are not influenced by temperature.

Special features:

 •     Linearity from ± 4µm
 •     Measuring ranges up to 20mm
 •     Immersion depth 50mm to 1000mm
 •     Special sizes on request
 •     Measuring rate up to 10kHz

Inovace “samostatného laserového paprsku”

Použitím speciálních čoček se laserový paprsek zvětší tak, aby vytvořil statickou laserovou linii a promítne se na cílovou plochu. Vysoce kvalitní optický systém promítá difuzně odražené světlo této laserové linky na vysoce citlivý senzorový matrix, který v závislosti na snímači detekuje během jednoho měření profil s 640 nebo 1280 měřícími body. Z tohoto maticového obrazu vypočítá integrovaná řídící jednotka informace o vzdálenosti (osa z) a poloze podél laserové linie (osa x) ve dvourozměrném souřadném systému.

Automatická kalibrace

Systém je vybaven kalibrací in-situ, aby bylo možné kompenzovat např. účinky teplotních výkyvů. V závislosti na příslušné aplikaci lze s touto kalibrací umístit referenční/kalibrační kus nebo C-rám. Kromě toho může být kdykoli cyklicky prokázáno správné fungování systému. Analytický software umožňuje snadné a rychlé ověření schopnosti měřicího systému, které lze automatizovat v závislosti na aplikaci.

Thickness measurement system as an O-frame with laser line sensors

The MTS 8201.LLT is equipped with laser triangulation scanners which means measurements are unaffected by the surface properties of the target material. Scaling or mirror effects of the metal surface are therefore absorbed. Furthermore, compared to point sensors, the system offers higher accuracy and a larger mouth width. The O-frame shaped mechanical system provides a temperature-compensated frame that compensates for any thermal changes of the measurement frame using additional sensor technology. The measurement line is arranged vertically to the material flow, enabling the system to cope with any lateral strip tilting.

Special features:

 •     Linearity of ±5 µm with measuring range of 40mm
 •     Mouth width 300mm
 •     Measuring rate up to 2kHz

Thickness measurement systems as a O-frame with laser line sensors

thicknessCONTROL MTS 9201.LLT is specifically designed for harshest environments such as aluminium hot rolling mill applications. These systems stand out due to their solid steel frame. The optical sensors are water-cooled in order to ensure a longer service life. The integrated, electronic components remain in the specified temperature range, as the frame is purged with cold air. Another special feature is the patented, fully automatic monitoring of the linearity in the ‘parked’ position using a certified calibration standard. In this way, not only are thermal effects on the mechanics of the measuring frame monitored but also the factors affecting the sensor electronics, which are corrected automatically using a patented linearisation process.

 Special features:

 • Optionally expandable with vertical linear axis for measuring range extension
 • Measuring rate up to 2kHz

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060