Meracia jednotka MC400

Meracia jednotka na meranie a vyhodnotenie signálov z tenzometrických, napäťových a prúdových snímačov príp. na meranie ostatných veličín (napr. vzdialenosť). Informácie o meranej veličine sú užívateľovi zobrazené na 4-miestnom displeji, príp. zaslané cez komunikačné rozhranie do nadradeného systému. Súčasťou jednotky sú tri na sebe nezávislé prepínacie relé na kontrolovanie prekročenia nastavených medzí a štyri opticky izolované vstupy vhodné napr. na integrovanie jednotky do iného systému. Vďaka veľkej univerzálnosti nachádza jednotka uplatnenie vo všetkých aplikáciách, kde je potrebné spracovať signály zo snímačov a zariadení prúdovým a napäťovým výstupom, reagovať na vonkajšie podnety či zariadenia, následne ich vyhodnocovať a kontrolovať niekoľko medzí naraz bez nadväznosti na ďalšie zariadenie ako je napr. počítač.

Podrobnosti
  • tenzometrické, napäťové a prúdové vstupy
  • 4 opticky izolované vstupy
  • DAC výstup
  • voliteľné komunikačné rozhranie podľa typu
  • 3 nastaviteľné relé
  • výber výstupnej logiky relé (zopnuté, rozopnuté)
  • možnosť blokovania činnosti
  • napájacie napätie: 230 V AC 50 Hz / 18 – 36 V DC podľa typu

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060