Bezkontaktné meranie opotrebenia brzdových kotúčov

23.05.2017

Kapacitný merací systém capaNCDT meria hrúbku brzdových kotúčov umožňujúcu presné zistenie ich hádzavosti.

Kapacitný pricníp merania je bezkontaktný. Pri otáčaní kotúča sa odchýlka určuje cez celý jeho obvod. Špeciálne púzdro umžňuje použiť až štyri dvojice snímačov a tak merať hrúbku na viacerých stopách.

Štvorkanálové robustné vyhotovenie pridáva kapacitným snímačom mechanickú odolnosť pre testy na testovacích laviciach ale aj pri cestnom teste  skutočného vozidla. Špeciálny keramický substrát tvorí ochranný štít samotných snímačov voči teplotnému žiareniu a mechanickému poškodeniu. Púzdro a držiak zabezpečujú zrkadlovú synchrónnu montáž snímačov. V kombinácii s riadiacou jednotkou capaNCDT 6220 sú štyri kanály spracovávané synchrónne s dynamickým meraním až do 5 kHz. Výstup je realizovaný cez Ethernet alebo EtherCAT. Základná konfigurácia obsahuje dvojkanálovú jednotku, dva snímače, mechanický držiak a licenciu softwéru.

Softwér umožňuje automatickú kompenzíáciu dierovaných kotúčov, automatickú a ručnú detekciu otáčok pomocou peak-to-peak funkcie ako aj tlač a ukladanie meraných dát. Sotwér dokáže pracovať aj v off-line režime, zobrazovať a vyhodnocovať dáta uložené v súbore.

Systém capaNCDT DTV je určený pre automobilový priemysel, pre námatkovú kontrolu jednotlivých kusov alebo pri riešení nezhôd.

Odporúčaná technológia snímačov

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060