ILD1420 - kontrola hĺbky razenia sériových čísel

31.08.2017

Sériové čísla karosérie automobilov sa vyznačujú razením. Umožňujú jednoznačnú celosvetovú identifikáciu. Hĺbka samotného razenia je kritická z pohľadu kvality a bezpečnosti identifikácie.

Na kontrolu raziaceho procesu sa používajú snímače Micro-Epsilon optoNCDT 1420. Sú umiestnené priamo na raziacom stroji. Presne určujú vzdialenosť medzi raznicou a plochou pre vyrazenie čísla. Nástroj sa pomocou laserovej triangulácie nastaví do správnej vzdialenosti, ideálnej pre razenie na danom mieste a daný materiál. Po vyrazení všetkých číslic snímač zmeria profil cez oblasť razenia a skotroluje, či všetky znaky boli vyrazené dostatočne hlbko.

Snímače vzdialenosti série optoNCDT 1420 sú ideálne pre meranie profilu razenia vďaka ich extrémne malému laserovému meraciemu bodu. Okrem toho môže byť snímač vďaka svojim rozmerom namontovaný i v stiesnených inštalačných priestoroch. V sériových aplikáciách je možné prednastavenie pre konkrétne meracie úlohy definované uživateľom (Plug-and-Play), čo umožní veľmi rýchlu parametrizáciu.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060