Nová verzia SW scanCONTROL Configuration Tools 6.1

09.05.2019

Nové funkcie a vylepšenia:

 • Nový režim pre prácu s viacerými snímačmi
  * Výber zdroja parametrov pri nadviazaní spojenia (režim file / user mode)
  * Informačná oblasť o pripojenom snímači v hlavnom okne
 • Náhľad profilov, ktoré sú načítané v bufferi
 • Náhľad načítanej sekvencie profilov
 • Podpora komprimovaných dát profilu
 • Nové meracie programy »Gap Start / End«, »Seam Start / End« a »Groove Start / End«: Súradnica Z je k dispozícii ako meraná hodnota
 • Parametrové súbory je možné otvoriť dvojitým kliknutím v Prieskumníkovi Windows
 • Novinky v »Result combination«:
  * Možnosť skryť vypočítané hodnoty
  * Zvolenú meranú hodnotu je možné nastaviť ako nulu
 • Zobrazenie »Kalibrovaná poloha«:
  * Offline režim, vrátane následnej kalibrácie načítanej profilovej sekvencie
  * Aktuálne zmeraný uhol je možné nastaviť na nulu

Stažení Configuration Tools 6.1

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060