Technologický workshop

Našim aktuálnym aj budúcim zákazníkom ponúkame možnosť účasti na prakticky orientovaných Technologických workshopoch. Cieľom je pomôcť Vám porozumieť princípom merania, uľahčiť konfiguráciu snmímačov so zameraním na konkrétne aplikácie a oboznáviť Vás s príkladmi použitia v praxi.

Dátum Miesto Oblasť  

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060