Slovník

CCD pole

CCD pole je integrovaná elektronická součást fungující na principu analogového polohového registru. Elektrický signál jednotlivého prvku CCD je úměrný vyzařovanému množství světla vlnové délky světla, na které je prvek citlivý.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060