Kontrola dráhy portálových a mostových jeřábů

Udržení jeřábu na kolejnicích zajišťují jeho vodicí prvky (okolky, vodicí kladky). V důsledku nerovnoměrného rozložení hmotnosti, poškození kolejnic, vyosení kolejnic a odlišných rychlostí může dojít k tomu, že tyto vodicí prvky se do sebe zachytí. Výsledné příčné síly mohou způsobit hluk, namáhání konstrukce jeřábu nebo opotřebování kol a kolejnic. Stroje tohoto typu jsou náročné na údržbu. Za účelem omezení rozsahu nezbytné údržby jsou používány řídicí prvky, které kola jeřábu na kolejnicích udržují ve středové poloze. Polohu jeřábu, jeho směr a veškeré odchylky sleduje několik snímačů, které tyto informace předávají do řídicích prvků.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060