Prejdite priamo na hlavnú navigáciu Prejdite priamo na obsah Prejsť na vedľajšiu navigáciu

Strojírenství

Jako dlouholetý partner v oblasti strojírenství a při konstrukci strojů Micro-Epsilon nabízí širokou škálu snímačů a měřicích systémů. Snímače polohy a vzdálenosti integrované do strojů zajišťují bezpečný a splehlivý provoz stroje.Snímače Micro-Epsilon pracují s vysokou přesností i za nepříznivých podmínek a to zejména i tam, kde jsou drsné okolní podmínky jako olej, špína, tlak, vibrace a vyšší teploty apod.

3D measurement of coil springs

Qsigma designed the Spring Measurement System (SMS) for precise 3D measurement of coil springs and other components. It is used, among other things, in the development of prototypes and 100% inspection of series parts. The SMS automatically…

Uč sa viac
3D-Vermessung von Schraubfedern

Bezkontaktní měření tloušťky hliníku

K včasné detekci nesprávné tloušťky hliníkového pásu slouží patentované snímače, které pracují na principu triangulace a představují moderní alternativu k měřicím systémům na bázi izotopů. Pro úsporu nákladů nejsou části pásu, které nesplňují…

Uč sa viac
non-contact aluminum strip thickness measurement

Detekce okrajů papírového pásu na hladicí stolici papírenského stroje

Pokud se papírový pás na hladicí stolici nepohybuje přesně v jedné rovině, rozehřátý válec stolice se přitlačí přímo na povlak protilehlého válce a poškodí ho. Oprava tohoto speciálního povlaku, natožpak výměna celého válce, je velmi nákladná, a…

Uč sa viac
web-edge-detection-calender-paper-machine.jpg

Detekce cizích těles v lékařských technologiích

V tomto aplikaci snímač MDS rozpoznává cizí tělesa v blistrech během balení tablet. Přesným pohybem dotykových dotykových válečků lze detekovat cizí tělesa mezi blistrovým obalem a krycím materiálem. Překročení dopředu definovaného bodu vyvolává…

Uč sa viac
Foreign body detection medical technology

Měření hladiny hliníkových ingotů

Ve slévárnách hliníku se tavenina nalije do forem, aby se vytvořily malé ingoty. Hladina ve formách je rozhodující pro stálou hmotnost jednotlivých ingotů. Úroveň naplnění se zaznamenává bezkontaktně. Pro tento úkol využívá rakouská strojírenská…

Uč sa viac
Level measurement aluminum pig irons

Měření tloušťky textilních vláken

Konzistentní tloušťka textilních vláken je v oděvním průmyslu jedním z předpokladů vysoce kvalitní produkce. Z tohoto důvodu je nutné eliminovat běžně se vyskytující výkyvy jejich tloušťky. Pro dosažení konzistentní tloušťky jsou vlákna…

Uč sa viac
Yarn thickness measurement

Kontrola axiálního prodloužení frézovacích vřeten

Vzhledem k vysokým rychlostem obrábění a vytvářené teplo je nutné kompenzovat lineární tepelnou roztažnost ve frézovacích vřetenech, aby byl nástroj stále udržován ve vymezené poloze. Snímač SGS vyvinutý firmou Micro-Epsilon měří tepelnou a…

Uč sa viac
compensating-axial-extension-milling-spindles.jpg

Přesné nastavení mezery v bubnových drtičích

Bubnové drtiče určené pro lomy dokáží během pouhé hodiny rozdrtit na požadovanou frakci až 3500 tun materiálu. K tomuto účelu vytváří excentrické ložisko rotačně-oscilační pohyb osy drtiče, čímž průběžně mění mezeru mezi čelistmi a kuželem…

Uč sa viac
Mahlspalteinstellung bei Kreiselbrechern

Measurement of the crankshaft position in grinding machines

This task involves the position measurement of the crankshaft with micrometer precision using eddy current-based inductive sensors. Both a continuous distance control and a consistent distance from the grinding tool are required. The analog…

Uč sa viac
Measurement workpiece position grinding machine

Měření tepelné roztažnosti vřeten

Měřící systém SGS 4701 (systém pro měření roztažnosti vřeten) je vyvinut speciálně pro vysokorychlostní obrábění frézovacích strojů. V důsledku vysokých otáček obrábění a vytvářeného tepla musí být lineární tepelná roztažnost vřetena v přesném…

Uč sa viac
Measurement of thermal linear extension in spindles

Držáky měřících nástrojů v zásobníku

Moderní obráběcí stroje mají složité zásobníky s různými nástroji, které stroj automaticky zachycuje. Aby byly tyto nástroje přesně zachyceny, musí být držáky nástrojů přesně umístěny. Pro kontrolu pozice držáků nástrojů se používají laserové…

Uč sa viac
Measuring tool holders in the magazine

Position measurement in the zero point clamping system

In modern machine tools, zero point clamping systems ensure reproducible positioning of the workpieces, clamping stations and workpiece carriers. Magneto-inductive displacement sensors from Micro-Epsilon measure the position of the clamping…

Uč sa viac
Positionsmessung Nullpunktspannungssystem

Měření radiální házení nožového kotouče

Při výrobě dýhovaných pásů z jemného dřeva určuje přesnost nožového kotouče kvalitu konečného produktu. Dýhované pásy kladou vysoké nároky na rozměrovou přesnost. Tloušťka proužku musí být menší než 1 mm s tolerancí pouze v rozsahu mikrometrů. V…

Uč sa viac
Measurement radial runout cutter disc

Měření pozice koníku

Koník je důležitou součástí soustruhu nebo frézky. Koník se používá k podepření dlouhých obrobků pomocí středu, který zachycuje středový otvor na přední straně obrobku. Pro detekci středového hrotu jsou použity kompaktní snímače tažného vodiče…

Uč sa viac
Position measurement tailstock of lathes and milling machines

Optimalizace svaru pomocí měření profilu

Inrotech A / S z Dánska používá snímače od Micro-Epsilon pro dosažení optimální kvality svaru v plně automatizovaném procesu. Společnost vyvinula svařovacího robota, tzv. Crawler Inrotech, který předem vypočítá svařovací procesy a poté je…

Uč sa viac
Optimizing weld seams with profile measurements

Measuring the spindle runout

In high-frequency spindles, the accurate concentricity or shaft runout of the tool play a decisive role. Non-contact, inductive displacement sensors from Micro-Epsilon are used for monitoring of concentricity or shaft runout. Based on the eddy…

Uč sa viac
Measuring the spindle runout

Detekce okrajů pásu na řezacím stroji

K detekci polohy se proto používá optický snímač řady optoCONTROL CLSK 31 od MicroEpsilon. Snímač spolehlivě detekuje začátek role. Je namontován přímo na jednom z řezacích nožů a rozpozná, když je tkanina v řezací poloze ze vzdálenosti zhruba…

Uč sa viac
Stoffbahnkantenerkennung Schneidemaschine

Measurement of the torsional stiffness of motor axles

A decisive factor for the service life and reliability of an engine is the torsional strength of the engine axle. In order to determine the torsional resistance, INC5701 inclination sensors detect the twisting of the axis at a defined torsion.…

Uč sa viac
Torsional strength measurement

Sledování polohy upínacího nástroje v obráběcích strojích

Pro splnění rostoucích požadavků na přesnost obráběcích strojů jsou zapotřebí vysoce přesné snímače. Snímač induSENSOR LVP-25 byl vyvinut pro sledování polohy upnutí v obráběcích strojích. Válcový snímač lze snadno integrovat do upínacího…

Uč sa viac
Überwachung Spannposition Werkzeugmaschinen

Monitoring mazacích drážek v hydrostatických ložiscích

S hydrostatickými ložisky se můžeme setkat ve velkých zařízeních, jako jsou drtiče kamenů, teleskopické systémy atd. Monitoring mazací drážky je velmi důležitý, protože veškeré narušení funkčnosti hydrauliky může způsobit pokles tlaku, což v…

Uč sa viac
Monitoring oil gap of hydrostatic bearings

Sledování hloubky reliéfu

Čísla podvozku jsou vyražena do rámu vozidla ve vytlačovacích strojích. Hloubka vyražení se musí pohybovat v definované toleranci. Pro umístění nástroje pro reliéfní tisk snímají laserové triangulační senzory od firmy Micro-Epsilon vzdálenost…

Uč sa viac
Monitoring embossment depth car body IDs

Sledování upínací polohy nástrojů

Často jsou iniciátory a spínací kroužky, které poskytují spínací signál, používány k monitorování upínací polohy ve vysoce výkonných obráběcích strojích. Ty však vyžadují komplexní nastavení a konfigurace. Analogové snímače z řady Micro-Epsilon…

Uč sa viac
Monitoring clamping position in high-performance machine tools

Měření výtlaku ventilu v potravinářském průmyslu

Při plnění nápojových krabic je přesná dávka rozhodujícím faktorem. Snímač měří zdvih ventilu plnicího potrubí a požaduje několik spínacích bodů v měřicím rozsahu 35 mm. Pouzdro z ušlechtilé oceli řady MDS-45-Mxx je ideální pro potravinářský…

Uč sa viac
Ventilhubmessung Lebensmittelindustrie

Měření rovinnosti ve válcovnách

Požadavky na kvalitu povrchu válcovaných plechů se neustále zvyšují. Ať už se jedná o ocelové plechy sloužící k výrobě gastronomických zařízení pro velké kuchyně nebo hliníkové plechy určené k výrobě automobilů, zákazník vždy požaduje dokonale…

Uč sa viac
Flatness measurement in the rolling mill