Prejdite priamo na hlavnú navigáciu Prejdite priamo na obsah Prejsť na vedľajšiu navigáciu

Mobilní zařízení & výtahové systémy

Při zvedání i při mobilních strojích je vyžadováno sledování pohybu nebo polohy z funkčních a bezpečnostních hledisek. Snímače Micro-Epsilon se používají v mnoha měřeních, aby zajistily řízenou posloupnost pohybu.

Positioning autonomous transport systems

optoNCDT 1220 sensors are used for collision-free positioning of automated guided vehicles (AGVs) and autonomous mobile robots (AMRs) with Mecanum wheels. The compact laser sensors with 500 mm measuring range are integrated onto the AGV/AMR. They…

Uč sa viac
Positionierung autonomer Transportsysteme

Výška zdvihu cateringového vozidla

Cateringová vozidla hrají při osobní letecké dopravě důležitou roli, protože zajišťují dodávky občerstvení na paluby letadel. Zejména v případě letadla Airbus A380 mají cateringová vozidla problém s dosažením nakládacího otvoru. Z tohoto důvodu…

Uč sa viac
Lifting height catering vehicles

Monitorování volně stojících konstrukcí

Vysoké, volně stojící konstrukce, jako jsou jeřáby, jsou monitorovány pomocí lankových snímačů, které poskytují včasná varování o možném převrácení, aby se předešlo nehodám.

Uč sa viac
Vibration monitoring cranes

Synchronization monitoring with draw-wire sensors in telescopic platforms

For electronic synchronization monitoring, a draw-wire sensor is used here. These are easy to integrate, very compact and offer high accuracy in addition to the large measuring range. For displacement measurement, the sensor is mounted on the…

Uč sa viac
Synchronization monitoring of telescopic platforms by draw-wire sensors

Výška zdvihu zvedací plošiny

Autojeřáby a zvedací plošiny jsou vybaveny bočními podpěrami proti převrácení. Jeřáb či plošinu lze používat pouze při plně vysunutých podpěrách, aby v případě dlouhého ramene nehrozilo nebezpečí převrácení. Kvůli nedostatku prostoru však mohou…

Uč sa viac
Lifting height lifting platform to secure against tipping over

Obstacle recognition on climbing robots

The scanCONTROL 2600 sensors used form a barrier above or below the detector depending on the climbing direction. Due to the detector size, a correspondingly large measuring range of 100 mm in the X and Z directions is required. The sensors are…

Uč sa viac
Obstacle recognition on climbing robots

Lift height measurement in heavy-duty lifters

The supports on bridges must be renewed from time to time. The supports bear the weight of the bridge superstructure and absorb vibrations and expansions of the bridge. As the properties of the rubber bearings change over time, they must be…

Uč sa viac
Lift height measurement in heavy-duty lifters

Detekce polohy pístu v hydraulickém válci

Aby bylo možné detekovat polohu pístu hydraulických válců, jsou magnetostrikční a indukční senzory přímo integrovány do snímače. Proto je alternativou magnetoindukční senzor mainSENSOR. Magnetický prvek přenáší své magnetické pole na pístnici.…

Uč sa viac
Erfassung Kolbenposition Hydraulikzylinder

Detekce kolize v sekačkách

Na zemědělských strojích monitorují snímače zrychlení sekačku, aby rozpoznaly kolize. Při střetu s kamenem bude sekačka zaznamenávat pohyb, který detekují snímače zrychlení. Okamžitým vypnutím sekačky se mohou snížit nebo omezit škody. …

Uč sa viac
Collision detection in mowers

Délka výložníku mobilních jeřábů

K výpočtu zátěžového momentu působícího na jeřáb je důležité znát aktuální délku výložníku. Tato délka se měří lankovými snímači, jejichž jednoduchý a teleskopický princip měření je k těmto aplikacím přímo předurčuje. Tyto snímače umožňují i…

Uč sa viac
Measurement boom length of mobile cranes

Measurement of track position errors

In rail transport, the new construction and reconstruction of track sections is subject to ever increasing requirements. A faultless track geometry is essential, especially for high-speed lines. In order to ensure this, so-called tamping machines…

Uč sa viac
Messung Gleislagefehler

Positioning of suction pipes for suction dredgers

Suction dredgers are seagoing vessels that collect sand and silt from the seabed in order to transport it over long distances. They are used for the construction and maintenance of ports and waterways as well as for land reclamation. On the end…

Uč sa viac
Positioning of suction pipes for suction dredgers

Poloha pístu v hydraulickém válci

U moderních hydraulických válců je pozice pístu průběžně zjišťována. Proto se používají indukční senzory s dlouhým zdvihem z Micro-Epsilonu, které jsou přímo integrovány do hydraulického válce. Díky robustní konstrukci umožňuje snímač zajišťovat…

Uč sa viac
Position detection in the hydraulic cylinder

Position control of crane systems

Single girder overhead traveling cranes, double girder bridge cranes and overhead traveling cranes are used in almost every logistics and production plants. They combine efficiency and economy. The crane systems are used to support work in the…

Uč sa viac
Position control of crane systems

Výška zdvihu obslužných regálových jednotek

Často používané automatické regálové jednotky usnadňují moderní skladování. Tato zařízení musí automaticky překonávat velké vzdálenosti a zboží s milimetrovou přesností umístit do regálu. K monitorování jejich pohybu se používají moderní laserové…

Uč sa viac
Lifting height of automatic stacker cranes

Měření posuvu na transportéru strusky

Lankové snímače přispívají ke kratším prostojům transportérů strusky během jejich nakládky a vykládky. Tyto snímače jsou instalovány na naklápěcím válci a na podpěrném válci a jejich použitím odpadá potřeba čekat na signál koncového spínače. V…

Uč sa viac
Displacement measurement on slag transporter

Analýza mezer v axiálních pístových čerpadlech

Až dosud nebyla měření mezer uvnitř čerpadel možná kvůli extrémním požadavkům. Snímače musí být odolné vůči vysokým rychlostem, vysokým tlakům do 1000 bar a teplotám nad 100 ° C. Čerpadla jsou také velmi kompaktní, což výrazně omezuje prostor,…

Uč sa viac
Gap analysis in axial piston pumps

Výška zdvihu vysokozdvižného vozíku

Velkou část přepravy ve firmách zajišťují vysokozdvižné vozíky. Riziko sklopení nákladu vysokozdvižného vozíku při zvedání výrobků je vysoké. Proto byla povolená rychlost omezena. Lankové snímače Micro-Epsilon měří aktuální výšku zdvihu a…

Uč sa viac
Detection of the lifting height of forklifts

Výška zdvihu synchronizovaných zvedacích systémů

Pro nákladní a železniční vozidla se stále častěji používají mobilní zvedací zařízení. V případě nákladních vozidel jsou tato zařízení často zkonstruována jako sloupové zvedáky. Naproti tomu železniční vozidla jsou obvykle zvedána na rámu.…

Uč sa viac
Measurement of lifting height Synchronous system

Měření opotřebení v ložisku

U moderních lodních vznětových motorů je ložisko klikového hřídele předmětem pravidelných intervalů údržby. Pro prediktivní údržbu se používají indukční snímače (snímače vířivého proudu) k trvalému sledování opotřebení ložisek. Navzdory drsným…

Uč sa viac
Monitoring wear of crank bearings in marine diesel engines