Snímače vzdálenosti, snímače polohy

Precise sensors for distance, displacement and position measurements

Distance sensors from Micro-Epsilon are ideally suited for the precise measurement of distance, displacement, position as well as thickness. Due to their high integration capability, the sensors are used in machine building  and factory automation.

Bezdotykové snímače vzdialenosti s vírivým prúdom merajú odstup, posunutie alebo polohu proti elektricky vodivému meranému objektu v sťaženom priemyselnom prostredí.

Kapacitné snímače série capaNCDT merajú odstup, dĺžku, rozmery alebo polohu proti všetkým elektricky vodivým predmetom (napr. kovy). S využitím linearizačnej funkcie je možné i meranie proti izolačným materiálom.

Bezdotykové snímače vzdialenosti série optoNCDT pracujú podľa triangulačného princípu. Podľa požiadavky sú k dispozícii rôzne modely. Program vyvažujú snímače pre špeciálne povrchy, ako lesklé kovy. Mnohonásobne osvedčená funkcia pre kompenzáciu povrchu v reálnom čase striedavých reflexných vlastností RTSC ponúka maximálnu kvalitu signálu na trhu.

Konfokální chromatické snímače jsou využívány pro rychlá měření vzdálenosti a tloušťky. Snímače a kontroléry jsou k dispozici v různých provedeních a díky tomu otevírají nové možnosti v aplikacích jako jsou např. v polovodičovém průmyslu, sklenářství, medicínském a plastovém průmyslu.

Inovativní interferometry od společnosti Micro-Epsilon se využívají v aplikacích s požadavky na vysoce přesné měření vzdálenosti a tloušťky. Snímače umožňují stabilní výsledky měření s rozlišením v sub-nanometrech a mají poměrně velký rozsah měření a ofsetovou vzdálenost.

Laserové diaľkomery sú navrhnuté na bezdotykové meranie odstupu a vzdialenosti. Tento modelový rad je rozdelený do 2 podskupín: laserové snímače (merací rozsah do 10 m) a senzory na meranie veľkých vzdialeností (až 270 m). Tieto senzory sa používajú na určovanie polohy a typovú klasifikáciu v strojárenstve a prepravnej technike.

Elektromagnetické snímače rady induSENSOR sú založené na indukčnom princípe merania, princípe LVDT a patentovaných modifikáciách týchto meracích postupov. Používajú sa ako pri jednotlivom upotrebení, tak pri sériových aplikáciách.

Metoda magneto-indukčného merania umožňuje merať vzdialenosť až do 55 mm. Séria mainSENSOR s extrémne vysokým rozíišením je k dispozícii vo verzii MDS-45-M30 s telom z nerezovej oceli a MDS-45-K s plastovým telom. Miniaturizované vyhotovenie a rôzne typy výstupov uľahčujú a zrýchľujú ich zabudovnie. Nízkorozpočtový senzor ponúka stabilný analógový signál vzdialenosti. Bezkontaktný systém pracuje bez opotrebovania a je bezúdržbový.

Lankové snímače série wireSENSOR merajú takmer lineárne v celom rozsahu merania. Používajú sa na jednoduché meranie vzdialeností od 50 do 50.000 mm. Sú ideálne na integrovanú alebo i na dodatočnú montáž. Sú to obzvlášť atraktívne varianty pre aplikácie OEM na snímanie polohy piestov a manipulátorov. Lankové snímače sa s úspechom využívajú na meranie hladiny problematických materiálov v nádržiach, ako sú napríklad kalojemy.

Zariadenie na meranie vyloženia ramena mobilného žeriava. Vysunutie výložníka je pomocou potenciometra napájaného konštantným jednosmerným napätím lineárne prevádzané na výstupné napätie. Zároveň zariadenie umožňuje prenášať až 4 elektrické signály z konca výložníka pomocou kábla navinutého na bubne navijaka do riadiacej jednotky. Každý zo 4 signálov je prúdovo kontrolovaný a obmedzený na maximálnu hodnotu prúdu 1 A.

Ihre Anfrage zu: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Povinné informace
S vašimi údaji zacházíme důvěrně. Přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně osobních údajů