Kontakt
Na stiahnutie

tenzoIRC

Meracie, riadiace a vyhodnocovacie zariadenie tenzoIRC

Zariadenie na meranie a vyhodnotenie signálov z pripojených senzorov a snímačov. Na základe týchto dát a naprogramovanej logiky je možné ovládať riadenie jednosmerných a krokových motorov príp. ďalších nadväzujúcich systémov. Na to je k dispozícii niekoľko typov vstupov a výstupov. Pre nastavenie a zobrazenie nameraných dát je zariadenie vybavené tlačidlami a grafickým LCD displejom. Hlavné uplatnenie nachádza zariadenie v aplikáciách, kde je nutné merať a kontrolovať veľkosť meranej veličiny, príp. súčasné meranie niekoľkých veličín (typicky vzdialenosť a sila).

logo

Podrobnosti

 1. tenzometrické, napäťové a prúdové vstupy
 2. presný 24-bitový AD prevodník
 3. meranie inkrementálnych snímačov s TTL a HTL
 4. ovládanie riadenia jednosmerných a krokových motorov
 5. DAC výstup
 6. voliteľné komunikačné rozhranie podľa typu
 7. 2 nastaviteľné relé
 8. výber výstupnej logiky relé (zopnuté, rozopnuté)
 9. možnosť blokovania činnosti
 10. ovládacie tlačidlá a LCD displej
 11. napájacie napätie: 12 V DC
[]
Kontakt
Ing. Juraj Devečka
Contact form

Na stiahnutie