Meracie prevodníky

Zariadenie na meranie a vyhodnotenie signálov z pripojených senzorov a snímačov.

Zariadenie na meranie a vyhodnotenie signálov z pripojených senzorov a snímačov. Na základe týchto dát a naprogramovanej logiky je možné ovládať riadenie jednosmerných a krokových motorov príp. ďalších nadväzujúcich systémov. Na to je k dispozícii niekoľko typov vstupov a výstupov. Pre nastavenie a zobrazenie nameraných dát je zariadenie vybavené tlačidlami a grafickým LCD displejom. Hlavné uplatnenie nachádza zariadenie v aplikáciách, kde je nutné merať a kontrolovať veľkosť meranej veličiny, príp. súčasné meranie niekoľkých veličín (typicky vzdialenosť a sila).