Prejdite priamo na hlavnú navigáciu Prejdite priamo na obsah Prejsť na vedľajšiu navigáciu

Profil, kontura, povrch

Povrch nebo povrchový profil je často rozhodujícím faktorem při kontrole kvality. Pro tento účel se často používají laserové skenery Micro-Epsilon. Jsou-li použity laserové skenery, měří se také profil povrchu. Měření profilu se často používá u robotů nebo kontrolních systémů pro řízení dalších procesů.

3D inspection of unpopulated printed circuit boards

Conventional inspection systems such as measuring microscopes are not suitable as an automated inline solution because the inspection process takes a long time and these microscopes are very expensive. Therefore, 3D sensors from Micro-Epsilon are used to enable fully automated inline inspection of the substrates.

The high-precision 3D snapshot sensor surfaceCONTROL 3D 3510 measures directly in the production line on the matt surface of the substrates. The working distance is 120 to 140 mm. The recorded measurement values are calculated in the sensor and output to an external PC via the integrated Gigabit Ethernet interface. Further processing, evaluation and logging of the 3D data is possible with the powerful 3DInspect software.

3d-inspection-unpopulated-printed-circuit-boards.jpg

3D measurement of coil springs

Qsigma designed the Spring Measurement System (SMS) for precise 3D measurement of coil springs and other components. It is used, among other things, in the development of prototypes and 100% inspection of series parts. The SMS automatically identifies the spring, evaluates the wire contour and determines the wire diameter, even if it is subject to strong fluctuations. 

The scanCONTROL 2950 sensor has a large measuring field in both the Z and X directions. This enables extremely fast scanning of springs up to a height of 70 cm and radially up to 30 cm. The wide range combined with high point density enables precise evaluation of the wire diameter

3d-measurement-coil-springs.jpg

Automatické zpracování obrobků

Laserové profilové skenery Micro-Epsilon scanCONTROL jsou díky své vysoké přesnosti, kompaktnímu designu a univerzálním možnostem použití ideální pro integraci v automatizovaných strojích. K výkonnému laserovému profilovému skeneru je třeba pro detekci geometrie použít odpovídající vyhodnocující software. Společnost BCT GmbH z Dortmundu vyvinula vlastní OpenSCAN softwarové řešení digitalizace obrobků za pomoci 3D skenerů Micro-Epsilon. Obrobky jsou detekovány přímo ve stroji z hlediska polohy a tvaru.

automated-machining-workpieces.jpg

Detekce vad na pracovních deskách

Kuchyňské pracovní desky se vyrábějí z různých materiálů, např. z přírodního nebo umělého kamene, masivního dřeva a laminátu (např. HPL). Každý z těchto materiálů se vyznačuje určitými výhodami a speciálními vlastnostmi, nicméně rozhodujícím faktorem při výrobě vždy je bezchybné provedení povrchu a hran. Jako příklad je zde zobrazena tzv. laminátová pracovní deska v dekoru kamene. Protože tato deska má drsný a nerovnoměrný okraj, je opatřena nalepenými bočními lištami. Mezi materiálem desky a bočními lištami se mohou vyskytnout spáry způsobené přítomností cizích těles, nerovnoměrným nanesením lepidla nebo nerovností povrchu. Ke kontrole výskytu spár se používá laserový skener scanCONTROL 2910-25 pro měření profilů.

defect-recognition-worktops.jpg

Inline inspection of sealing compound in covering lid

Po vstřikování těsnicí hmoty do uzávěru následuje tvrzení v tunelové peci. Zde musí být detekována vadná místa a případně také tloušťka vad a vadné uzávěry musí být vyřazeny z výrobního procesu. Kvalitu povrchu těsnicí hmoty na rotujících uzávěrech kontroluje laserový systém pro měření polohy. Kontrola souladu tloušťky s povolenými odchylkami a třídění vadných uzávěrů se provádí pomocí PLC.

inline-inspection-sealing.jpg

Kontrola rotačně symetrických dílů

Ke kontrole komponentů s hypoidním ozubením slouží laserový skener scanCONTROL. Měřicí systém vytváří digitální model struktury zubů komponentu. Tímto způsobem lze podle požadavků zákazníka vyhodnotit sestavu 3D bodů. Tento typ kontroly v minulosti vyžadoval manuální demontáž komponentu.

control-milling-head-mobile-cnc-milling-unit.jpg

Vady displejového skla

Naše společnost vyvinula speciální měřicí systém určený ke kontrole kvality displejového skla. Tabule skla je robotem položena na měřicí stůl, kde se nad ní pohybuje měřicí rameno s několika konfokálními senzory. V případě zjištění vad je tabule označena jako neshodná a vyřazena. Pomocí laserového skeneru scanCONTROL jsou současně kontrolovány také rozměry tabulí a případné vady na jejich hranách. Po úspěšném provedení kontroly se tabule vrací do výrobního procesu a může začít další měření.

display-glass-defects.jpg

Odklon/zakřivení ocelových pásů a pilových listů

Při výrobě a zpracování kovových pásů existuje celá řada měřitelných proměnných, které je nutné monitorovat, např. rovnost, zakřivení a prohýbání. Tyto parametry jsou kontrolovány pomocí tří optických mikrometrů. Dva vnější laserové mikrometry tvoří přímku. Prostřední mikrometr měří odchylku, a tedy odklon od této přímky. Poloha okraje plechu v laserovém paprsku není v tomto případě důležitá za předpokladu, že se nachází v dráze paprsků všech tří mikrometrů.

deflection-steel-strips-saw-blades.jpg

Dálkově ovládané vozítko pro kontrolu potrubí

Bezpečnostní předpisy nařizují povinné kontroly vnitřních částí potrubí, protože jakékoliv jejich vady mohou způsobit trhliny, které mohou potrubí vyřadit z provozu a v nejhorších případech způsobit i újmu na zdraví. Kritickým faktorem jsou svarové spoje. Společnost DEKRA vyvinula plně automatické vozítko, které tento úkol řeší formou vizuální kontroly v kombinaci s geometrickým měřením prováděným laserovým skenerem scanCONTROL od společnosti Micro-Epsilon.

rov-pipeline-inspection.jpg

Vady tabulového skla

Naše společnost vyvinula speciální měřicí systém určený ke kontrole kvality tabulového skla. Tabule skla je robotem položena na měřicí stůl, kde se nad ní pohybuje měřicí rameno s několika konfokálními snímači. V případě zjištění vad je tabule označena jako neshodná a vyřazena. Pomocí laserového skeneru scanCONTROL jsou současně kontrolovány také rozměry tabulí a případné vady na jejich hranách. Po úspěšném provedení kontroly se tabule vrací do výrobního procesu a může začít další měření.

display-glass-defects.jpg

Měření hloubky na modelové řece

Při výzkumu pomocí realistických modelů vodních toků musí být koryto měřeno co nejpřesněji a bez fyzického kontaktu. K tomu slouží laserový systém optoNCDT pro měření polohy, který vyniká vysokou přesností, velkým měřicím rozsahem a vysokou mírou nezávislosti na vlastnostech půdy. Systém je společně s elektronikou pro zpracování signálů instalován na měřicím vozíku, který se pohybuje ve směru X a je zavěšen z pojízdného ramene pohyblivého ve směru Y. Vzdálenost k hladině vody je současně detekována pomocí paralelně umístěného ultrazvukového snímače polohy.

water-depth-measurement-river-model.jpg

Měření tvaru rotačně symetrických součástí

Rotační písty čerpadel se musí vyznačovat velmi přesnou geometrií povrchu, a proto je nutné jejich tvar měřit ve 3D. K tomuto měření slouží laserový skener scanCONTROL, kterým vertikálně pohybuje lineární osa ve speciálním měřicím stroji. Píst se během měření otáčí v měřicím rozsahu skeneru. Tato metoda dosahuje rozlišení 3 µm.

shape-measurement-rotation-symmetrical-parts.jpg

Opotřebování kolejí

Z důvodu koroze a tření během provozu jsou tramvajové a železniční koleje vystaveny neustálému opotřebování. Systém vyvinutý společností Micro-Epsilon dokáže opotřebení kolejí monitorovat naprosto automaticky. Zkušební vůz během jízdy zaznamenává profil povrchu koleje. Získané údaje jsou porovnány se standardními hodnotami a opotřebované úseky jsou systémem zaznamenány za účelem provedení údržby. K měření profilů slouží několik laserových skenerů řady scanCONTROL 2800.

rail-wear.jpg

Měření velkých geometrií pomocí přesných strojů

K měření geometrií členitých komponentů se dokonale hodí laserový skener scanCONTROL. Tyto skenery se v přesných strojích EHR používají k bezkontaktním kontrolám komponentů za vysokého rozlišení. Jejich jedinečnou výhodou je skutečnost, že jsou schopné kontrolu provádět nejen z vnějšku, ale také zevnitř.

measurement-large-geometries-precision-machines.jpg

Obstacle recognition on climbing robots

The scanCONTROL 2600 sensors used form a barrier above or below the detector depending on the climbing direction. Due to the detector size, a correspondingly large measuring range of 100 mm in the X and Z directions is required. The sensors are placed directly on the robot arm near the detector. This is made possible by the compact sensor housing and the low weight of only 380 grams. In addition, the laser profile scanners from Micro-Epsilon are resistant to the changing environmental conditions to which the climbing robot is exposed in outdoor use.

The measuring system is almost insensitive to falling dust and dirt when removing the masonry as well as to water, moisture, vibrations and shocks. A manual laser switch-off provides additional safety when handling the robot. Obstacles are measured from a width of 156 µm and a height of 12 µm. The different materials and surface properties of the facades have no influence on the measurement result.

obstacle-recognition.climbing-robots.jpg

Použití optických snímačů v ořezávacích zařízeních na pilách

Na kmenech stromů zůstávají i po rozřezání na desky původní obliny. Pro dosažení optimální šířky řezu a maximální výtěžnosti jsou na ořezávacím zařízení každých 30 až 50 cm instalovány snímače pracující na principu triangulace, které detekují příčný profil desek. Výpočet maximální šířky desek provádí speciální software.

optical-sensors-side-trimming-systems-saw-mills.jpg

Kontroly geometrie ingotů

Pro použití ve výrobě fotovoltaických modulů se ingoty rozřezávají na tenké pláty. Během výroby ingotů se však mohou objevit geometrické odchylky, které narušují uspořádání jednotlivých plátů v modulu. Z tohoto důvodu jsou ingoty před řezáním podrobeny kontrole kvůli možným odchylkám. Ke kontrole se používají čtyři snímače scanCONTROL instalované ve speciálním měřicím systému. Tyto snímače se pohybují podél ingotů a umožňují jejich 100% objektivní kontrolu. Detekci lze provádět dokonce i na ingotech tvaru banánu.

geometry-inspection-of-ingots.jpg

Inline měření otřepů při výrobě karosérií

Základním opatřením proti vzniku koroze je aplikace nepřerušované a bezchybné antikorozní ochrany v rámci procesu lakování. Vzhledem k tomu, že tloušťka použitého laku může být určena pouze v omezeném rozsahu, je žádoucí případné otřepy odhalit na začátku výrobního procesu ještě před nanesením antikorozní ochrany a dalších vrstev laku.

Na rozdíl od stacionárních řešení umožňujících pouze namátkové testování společnost Micro-Epsilon nabízí systém scanCONTROL 2910-10/BL typu plug & play, který vyniká vysokým bodovým rozlišením přibližně 8 µm podél laserové linky, což zajišťuje požadovanou přesnost a spolehlivou detekci otřepů

inline-burr-measurement-sheet-edges.jpg

Kontrola lepení na ukončovacích okrajích

Při výrobě automobilů jsou ukončovací okraje přilepeny na sklo pomocí robotů. Tento automatický proces je nutné monitorovat, protože robot nedokáže zaručit nanesení uniformní vrstvy lepidla. Vrstva lepidla je ihned po nanesení kontrolována stejným robotem, na němž je umístěn skener scanCONTROL 2810 pro měření výšky, šířky a polohy.

adhesive-beading-check-border-strip.jpg

Polohování robotů při aplikaci těsnění

Pro zajištění trvalé ochrany svarových spojů před vlhkostí se v lipské továrně BMW AG provádí aplikace těsnění těchto spojů na střešní liště. Těsnění je robotem automaticky naneseno v místě spoje boční části karoserie se střešním panelem. K přesnému umístění robotu na svar slouží laserový snímač od společnosti Micro-Epsilon.

robot-positioning-application-seals.jpg

Kontrola lepených spojů

Během lepení skel při výrobě automobilů je důležité, aby pás lepidla měl konstantní stopu. Z toho důvodu je na rameni robotu, který kontroluje stopu lepidla, instalován laserový skener scanCONTROL. Díky naměřeným datům se robot automaticky nastaví na střed pásu lepidla. Skener během kontroly měří profil povrchu pásu lepidla. Dodaný software automaticky detekuje, jestli pás lepidla není příliš úzký, příliš široký nebo příliš plochý.

adhesive-beading-check.jpg

Měření kontaktních čoček

Nové materiály pro výrobu kontaktních čoček musí absolvovat celou řadu náročných testů, při nichž je čočka umístěna do malého pouzdra se solným roztokem. Snímač optoCONTROL 2600 následně měří, jestli čočky během zahřívání mění své rozměry a zvětšují se. Velkou výhodou v tomto případě je skutečnost, že náš snímač umožňuje měření přes skleněné pouzdro a slaný roztok.

measurement-contact-lenses.jpg

Koplanarita kolíků zástrček

Zástrčky a zásuvky slouží ke spojování a rozpojování elektrických obvodů. Kolíky zástrčky musí být správně orientovány, aby během spojování nedošlo k jejich ohnutí. Jelikož správné nastavení nelze garantovat při samotné montáži, je důležité koplanaritu a vzájemnou orientaci jednotlivých kolíků kontrolovat. V mnoha případech tento úkol provádějí mechanická snímací zařízení, což nicméně obnáší určité nevýhody. První nevýhodou je skutečnost, že snímací zařízení na kolíky působí silou, a druhou to, že mechanické části jsou vystaveny opotřebení, což snižuje přesnost a spolehlivost měření. Naproti tomu bezkontaktní snímače profilů scanCONTROL měří, aniž by způsobily opotřebení, a jsou vhodné k celé řadě kontrol zástrčkových kolíků.

coplanarity-connector-pins.jpg

Vady nátěru

Vnější vzhled hraje v případě mnoha povrchů důležitou roli. K automatické kontrole vad odrazivých povrchů se dokonale hodí kontrolní systém reflectCONTROL, který kvalitu povrchu měří bezkontaktně pomocí světelných odrazů a následně klasifikuje zjištěné vady. Systém je obzvláště vhodný ke kontrolám lakovaných povrchů nebo hladkých plastů. Díky dostupnosti různých verzí lze systém používat ke kontrolám velkých ploch, např. karosérií, i menších předmětů.

Paint inspection of car bodies
dummy-900x600.jpg

Povrch pouzder ložisek

Kluzná ložiska se používají ve spalovacích motorech k uložení klikové hřídele a vačkové hřídele. Pouzdra ložisek jsou často tvořena ze tří vrstev, přičemž vnitřní vrstva bývá pouze šopována nebo pokovená rozprašováním. Pokud se na pouzdře ložiska vyskytnou rezidua, vnitřní vrstva se bude odlupovat. Systém od společnosti Micro-Epsilon na konci výrobního procesu kontroluje, jestli pouzdra ložisek mají dokonalý povrch. BV kamera zaznamenává obraz každého pouzdra, který je poté plně automaticky vyhodnocen. V případě potřeby systém navíc v závislosti na výsledku měření provede výběr vhodných produktů.

bearing-shell-surface.jpg

Zkoušky rozměrů plechovek pro potravinářství

Při konzervaci potravin balených do plechovek je nutné zajistit pevnost v tlaku během procesů sterilizace a pasterizace. Z tohoto důvodu jsou na rozměrovou přesnost potravinářských plechovek a víček kladeny vysoké požadavky. Následky jejich nepřesných rozměrů bývají velmi nákladné. Rozměry plechovek a jejich víček kontroluje speciálně vyvinutý zkušební stroj pro automatizované bezkontaktní měření pomocí inteligentních laserových snímačů.

measurement-key-profiles.jpg

Stanice pro 2D/3D měření těsnění

Těsnění sice představují jen velmi malé součásti strojů a zařízení, zásadním způsobem ale ovlivňují jejich funkčnost a provozní spolehlivost. Strojírenské společnosti nicméně tyto důležité komponenty často nevyrábějí samy, ale nakupují od dodavatelů. Z tohoto důvodu je nezbytná spolehlivá vstupní kontrola dodávek.

2d-3d-measurement-station-gaskets.jpg

Measurement of surface changes by laser irradiation (700°C)

Fraunhofer EMI researches the effect of laser beams on different surfaces. For this purpose, various samples are irradiated with a high-power laser that packs a punch of several kilowatts. Meanwhile, two scanCONTROL laser profile scanners from Micro-Epsilon measure the exact change in surface geometry. Based on the measurement results, new insights can be gained into how different process parameters, e.g., laser power, laser spot size, and air flows, influence the laser-matter interaction process.

measurement-surface-changes-laser-irradiation.jpg

Měření profilů

Měření profilů obecně spočívá v měření obrysů předmětu plošně nebo ve formě stopy. Při tomto měření se snímač pohybuje před měřeným předmětem nebo tento předmět se pohybuje v měřicím poli snímače. Je tedy důležité, aby se měřený předmět po celou dobu měření nacházel v měřicím rozsahu snímače. V případě široké stopy je ideálním pomocníkem laserový skener scanCONTROL, který dokáže snímat profil o šířce až 140 mm. Tímto způsobem lze měřit širokou stopu nebo měřený předmět jako celek. K měření úzkých profilů jsou vhodné bezkontaktní a induktivní snímače. Měření profilů se provádí prakticky ve všech průmyslových odvětvích, od dřevařského průmyslu přes hutnictví až po výrobu automobilů.

profile.jpg

Měření profilu lopatek kompresorů za vysokých teplot

Na novém typu kompozitního materiálu pro plynové hnací jednotky je nutné měřit geometrické změny za provozních teplot.

profile-measurement-compressor-blades.jpg

Systém pro měření profilů

Měření profilů vzorků a bočních stěn je nedílnou součástí opatření pro zajištění kvality ve výrobě pneumatik. Použity k němu mohou být snímače nebo kompletní stanice pro měření profilů a přesné laserové a počítačové systémy, které zajišťují plně automatizovaný výstup v požadovaném pořadí a uspořádání.

profile-measurement-system.jpg

Měření profilu položených tramvajových kolejí

Moderní provozní podmínky tramvají vedou ke zvýšenému opotřebení kol a kolejnic. Náš zákazník vyvinul systém, který detekuje opotřebení kolejnic, automaticky ho vyhodnocuje a analyzuje související data. Součástí tohoto systému je laserový skener scanCONTROL pro kontrolu profilu kolejnic.

profile-measurement-mounted-tram-rails.jpg

Snímač pro měření pneumatik na zkušební stolici

Vlastnosti pneumatik zásadním způsobem ovlivňují bezpečnost, chování a jízdní komfort moderních vozidel. Pro zajištění maximální a stálé kvality je již ve výrobě vyžadována 100% kontrola pneumatik. Kromě zátěžových dynamických zkoušek má klíčový význam také detekce vypouklých míst, zúžení a nárazů.

profile-sensor-tire-measurement-test-rig.jpg

Automatická zkušební stanice pro výměníky tepla

Výměníky tepla se ve strojích a zařízeních používají k přenosu tepla mezi různými toky látek. Pro dosažení maximální plochy vydávající teplo jsou výměníky tvořeny velkým počtem desek. K poslední desce je přivařena nebo připájena spojovací příruba pro vedení materiálu. Aby příruba mohla být připojena na požadované místo, její umístění a rovinnost musí splňovat nejnáročnější požadavky.

automatic-test-station-heat-exchangers.jpg

Kontrola zubů pily

Zuby pily, ať už v lineárním uspořádání nebo ve formě pilového listu, se používají k řezání materiálů. Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na reprodukovatelné výsledky musí zuby pily splňovat nejvyšší kvalitativní standardy. Zásadní roli tudíž hraje reprodukovatelné provedení zubů pily, které navíc často bývají tvrzené. Úhel řezu a hrany zubů pily nepřetržitě kontroluje laserový skener scanCONTROL 2960-100, který je umístěn v nakloněné poloze nad pásem.

inspection-saw-teeth.jpg

Quality control in chocolate production

Customers demand flawless products. The first glance and optical appearance are often decisive factors in the purchasing decision. Production errors such as deformations, holes in the surface or undesired protruding edges affect the perfection desired by the customer.

For example, quality control in chocolate production is often a manual process at the end of the production process, either based on tactile measurements or using laser point sensors. This involves high timebasedand financial expenditure. A much more efficient method is to monitor the production process usinglaser scanners from Micro-Epsilon.

The scanCONTROL 2960-100 laser scanner enables 100% control directly in the processing line. The scanCONTROL Configuration Tools software enables easy sensor set up andconfiguration. With a throughput rate of more than 60 m/min, the high speed laser scanners detect each profile of the finished chocolate bars without contact and transmit this to the software. The inspection is now based on predefined parameters.

quality-control-chocolate-production.jpg

Zkušební zařízení pro měření profilu železničních kol

Pro kontrolu opotřebení kol železničních vozidel jsou do kolejového lože zabudována zkušební zařízení. Samotný profil kol je kontrolován během průjezdu vlaku. K měření průměru a profilu kol slouží bodové a lineární lasery, díky nimž lze přesně určit, kdy kolo potřebuje obnovu profilu. Technika použitá k tomuto měření musí být odolná vůči všem povětrnostním vlivům.

tester-wheel-rim-measurement.jpg

Povrch pneumatik

K měření profilu povrchu pneumatik lze použít tři laserové skenery řady scanCONTROL. Na konci výrobní linky se nachází zkušební zařízení, které kontroluje, jestli pneumatiky nemají prohlubeniny nebo vypouklá místa. Pneumatika je v zařízení uchycena a během jedné vteřiny otočena o 360°. Nápisy a symboly na pneumatice jsou identifikovány softwarem, aby nebyly vyhodnoceny jako nežádoucí deformace. Proces probíhá naprosto automaticky a umožňuje 100% kontrolu. Po dokončení zkoušky se pneumatika vrací zpět do výrobního procesu.

tire-surface.jpg

Měření vzorků zeminy pomocí 3D profilů

Automatizační společnost Visutronik GmbH z německého Neubrandenburgu vyvinula laserové skenovací zařízení pro měření vzorků půdy za účelem provádění geometrické analýzy hrubosti, otvorů v povrchu (např. působením žížal) atd. Základ měřicího zařízení představuje laserový skener scanCONTROL 2700-100.

3d-profile-measurement-soil-samples.jpg

Inline inspekce gumiček stěračů

Nezbytným předpokladem správné funkčnosti stěračů je neporušený povrch jejich gumiček. Tyto gumičky jsou proto po extruzi kontrolovány pomocí měřicího systému zahrnujícího dva snímače scanCONTROL 2800. Gumičky stěračů jsou kontrolovány z horní i dolní strany.

adhesive-beading-check-border-strip.jpg

Automatic rail inspection using laser profile scanners

There are several reasons for regular inspection and maintenance:

  • Early recognition of wear
  • Maintaining travelling comfort
  • Ensuring safety

The company Donfabs & Consillia offers an intelligent solution for this: a new maintenance vehicle that performs inspections using measuring sensors from Micro-Epsilon. A total of six laser profile scanners are mounted on the maintenance vehicle. These measure the conductor rails from below and above as well as the lateral guide rails. Thanks to a large measuring range, it is not necessary to move the sensors in order to detect position or dimension deviations, for example

automatic-rail-inspectino-laser-profile-scanners.jpg

Měření profilů klíčů

Při výrobě bezpečnostních klíčů je nutné před broušením zubů zkontrolovat, jestli se ve stroji nachází správný polotovar. Nad polotovarem se pohybuje laserový snímač optoNCDT 2200, který přesně zaznamenává profil jeho povrchu. Při této aplikaci je kladen důraz na úplné zachycení profilu a na velmi malé rozměry měřicího bodu.

measurement-key-profiles.jpg

Optimalizace svaru pomocí měření profilu

Inrotech A / S z Dánska používá snímače od Micro-Epsilon pro dosažení optimální kvality svaru v plně automatizovaném procesu. Společnost vyvinula svařovacího robota, tzv. Crawler Inrotech, který předem vypočítá svařovací procesy a poté je automaticky provede.Robot používá přesné naměřené hodnoty výkonných laserových profilových skenerů

Profilový skener scanCONTROL 2900 je připojen k modulu Inrotech a detekuje trajektorii budoucího svaru než začne skutečný svařovací proces. Automatizace procesu je možná pouze pomocí vysoce přesného měření profilu. Díky své kompaktní konstrukci s integrovaným kontrolorém a nízké hmotnosti je laserový profilový skener předurčen pro tuto aplikaci.

K dispozici jsou rozmanité možnosti připojení pomocí sady SDK (Software Development Kit), které umožňují přenášet kalibrovaná data profilu přímo do zákaznického softwaru pomocí scanCONTROL DLL knihoven. Podle toho vypočítává Weldlogic technologie společnosti Inrotech počet svařovacích průchodů, poloha svařovacích švů, rychlost svařování a šířka kyvadla. Ihned po výpočtu provede modul automaticy svařovací proces.

optimizing-weldseams-profile-measurements.jpg

Rozměrová přesnost sekčních vrat

Sekční vrata fungují stejně jako parketové nebo laminátové podlahy na principu spojení pera a drážky s tím rozdílem, že jsou často otevírána a zavírána. Pro zajištění robustního a přitom trvale flexibilního spojení je nezbytné dodržovat specifikované rozměry. Zvláště při výskytu velkých teplotních rozdílů způsobují nepřesné rozměry jednotlivých sekcí zaseknutí nebo nesprávné usazení vrat. Měření profilů pera a drážky proto představuje důležitý předpoklad zajištění správných výrobních rozměrů.

dimensional-accuracy-sectional-doors.jpg

Měření mezer a zarovnání na součástech karosérií

Nároky kladené na provedení karosérií se neustále zvyšují, a to nejen z technického, ale i estetického hlediska. Dveře, které nejsou dokonale zarovnány, sice budou plnit svůj účel, ale okamžitě si jich všimne oko potenciálního zákazníka. Za vážnou chybu je považována také kapota motoru, kterou od zbytku karosérie na každé straně dělí mezera jiné velikosti. Rozměry mezer na karosérii se obvykle stanovují manuálně pomocí měrek, což je časově i finančně nákladné. Tento způsob navíc kvůli lidskému faktoru není 100% bezchybný. Moderní výrobní linky proto k rychlé, spolehlivé a konzistentní kontrole mezer na karosériích používají snímač gapCONTROL.

gap-flushness-measurement-car-bodywork-parts.jpg

Měření mezer na brzdových kotoučích

Brzdový systém patří mezi nejdůležitější bezpečnostní prvky každého vozidla, a proto jsou na jeho součásti kladeny mimořádné nároky. Při výrobě brzdových kotoučů je nutné striktně dodržovat stanovené rozměry. Jedním z nich je mezera mezi destičkami brzdového kotouče. Ideálním nástrojem k jejímu měření je snímač gapCONTROL 2911-25.

gap-measurement-brake-discs.jpg

Vysoce přesné měření speciálních profilů na výrobní lince

Naše výzkumné oddělení vyvinulo, zkonstruovalo a do linky na výrobu výtahových profilů zabudovalo plně automatický systém pro optické měření geometrie. Systém dokáže zjistit odchylku rovinnosti ± 0,2 mm v obou osách, délku profilu a tloušťku vodítek s přesností ± 0,02 mm ve dvou drahách.

high-precision-measurement-special-profile-sections.jpg

Control of the milling head in a mobile CNC milling unit

Thanks to their robustness and low weight, fiber-reinforced composite materials are increasingly used in the aviation and automotive industries. Maintenance and repair of such components are challenging tasks for repair shops. The damaged area must be removed layer by layer in order to enable the reconstruction of the laminate layer.

For repair work on airplanes, company SAUER GmbH developed the ULTRASONIC mobileBLOCK, which is a mobile 5-axis milling unit that enables repairs within just a few minutes. As the component can be damaged anywhere, the surface must be measured before the repair process starts. This is where SAUER relies on sensors from Micro-Epsilon.

In order to avoid collisions, the optoNCDT 1302 laser triangulation sensor measures the distance from the surface at a measuring range of 200mm. Subsequently, a scanCONTROL laser scanner measures the surface profile. Next, the program for the repair process is generated based on the  acquired 3D data.

control-milling-head-mobile-cnc-milling-unit.jpg

Svarové spoje na plynových ventilech

Při automatickém svařování se kvalita svaru často odvíjí od přesnosti umístění svařovací hlavy nad místem spoje. Pokud je poloha před samotným svařováním zkontrolována měřicím systémem, lze hned na začátku procesu předejít zbytečnému výskytu zmetků. Společnost elster k těmto kontrolám používá snímač profilů scanCONTROL 2810. Před vlastním svařováním se poloha snímače vůči ventilu měří osmkrát a na základě těchto dat je pak nastavena pozice laserové svařovací hlavy.

welded-sheets-gas-valves.jpg

Detekce vad čelních skel

Během výroby čelních skel se mohou vyskytnout různé problémy, např. špatné zakřivení skla nebo trhliny a praskliny na povrchu, kvůli nimž bude sklo nepoužitelné. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém, který provádí kompletní kontrolu povrchu čelních skel. Několik konfokálních snímačů měří při kontrole vzdálenost k povrchu. Funkce automatického vystředění těmto snímačům umožňuje přesně sledovat zakřivení povrchu. Díky vysokému rozlišení lze současně kontrolovat, jestli se na čelních sklech nevyskytují trhliny nebo praskliny.

thickness-measurement-windscreen.jpg