Trhací zařízení

Firma MICRO-EPSILON Czech Republic dodává trhací zařízení pro měření mechanických vlastností materiálů v tlaku, ohybu, břitové pevnosti a pevnosti ve vrstvě.

Jedná se o zařízení pro měření mechanických vlastností materiálů v tlaku, tahu, ohybu, břitové pevnosti, pevnosti ve vrstvě a případně podle požadavků zákazníka a dalších typů zkoušek.

Zařízení může pracovat ve dvou režimech, autonomní provoz ovládáný přímo na zařízení a nebo provoz, kdy je zařízení ovládáno přímo z nadřazeného PC. Pro provádění různých typů zkoušek je zde možnost jednoduché výměny zkušebních adaptérů, zároveň lze provést velmi snadno upgrade softwaru dle požadavků zákazníka.

Hlavní uplatnění toto zařízení nalézá zejména v laboratořích a zkušebních ústavech pro nejrůznější testy materiálů popř. v kontrolních aplikacích, jako jsou provozy, kde je zapotřebí kontrolovat kvalitu nově vyrobených kusů, materiálů, atd.

Zařízení pro měření mechanických vlastností materiálů v tlaku, ohybu, břitové pevnosti, pevnosti ve vrstvě popř. požadavků zákazníka a dalších typů zkoušek. Lze zvolit autonomní provoz ovládaný přímo na zařízení nebo ovládání z nadřazeného PC. Pro provádění různých typů zkoušek je zařízení uzpůsobeno pro snadnou a rychlou výměnu zkušebních adaptérů, zároveň lze provést snadno upgrade softwaru dle požadavků zákazníka.

Hlavní uplatnění zkušební zařízení nalézá zejména v laboratořích a zkušebních ústavech pro nejrůznější testy materiálů popř. v kontrolních aplikacích jakou jsou provozy, kde je neustále zapotřebí kontrolovat kvalitu vyrobených kusů, materiálu atd.

Jedná se o lis s ručním pohonem a lineárním průběhem síly pro lisování materiálu. Součástí lisu je měřící jednotka zobrazující zatěžující sílu, která v závislosti na nastavení spíná resp. rozepíná až dvě relé určující např. překročení požadované síly.

Zařízení lze propojit pomocí komunikačního rozhraní s PC a snadno lze tak zobrazovat velikost lisovací síly v měřícím programu. Zároveň je možné uložení naměřených dat.

Pro provádění různých zalisování je možnost jednoduché výměny  lisovacích adaptérů, zároveň lze provést velmi snadno upgrade softwaru měřící jednotky dle požadavku zákazníka.

Hlavní uplatnění toto zařízení nalézá zejména ve výrobních  provozech, kde je zapotřebí měřit a vyhodnocovat lisovací sílu.