Vzdálenost

Měření vzdálenosti popisuje měření vzdálenosti mezi dvěma body. Tato vzdálenost je definována v měřicí technice vzdáleností snímače od cíle. Měření vzdálenosti může být také označeno jako měření posunutí nebo polohy. Měření vzdálenosti v geometrické měřicí technice lze nalézt téměř ve všech aplikačních oblastech. K výběru vhodného snímače pro měření vzdálenosti jsou zahrnuty různá kritéria. Frekvence změny vzdálenosti může být kvazi-statická nebo vysoká a určuje rychlost měření senzoru. Kontaktní / bezkontaktní, Rozsah měření (změna posuvu v mm μm), Přesnost příslušné polohy posuvu

Kalibrace os robotů

Bei der Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die Roboterachsen justiert werden. Hier haben elektronische Justagetaster schon längst die früheren mechanischen Taster ersetzt. Die Messtaster werden an den Roboterachsen montiert und erfassen bei Drehung der Achse über einen Taststift den Nullpunkt.

Zobraziť podrobnosti

Pohyb komponentů pračky

Pomocí induktivního snímače polohy lze vypočítat vychýlení bubnu pračky během plnění a odstřeďování. Na základě takto získaných ...

Zobraziť podrobnosti

Ventily

Řídicí píst ventilu reguluje tok oleje do hydraulického válce. Během pohybu pístu dopředu a dozadu dochází k zakrytí a odkrytí otvorů ...

Zobraziť podrobnosti

Positioning autonomous transport systems

optoNCDT 1220 sensors are used for collision-free positioning of automated guided vehicles (AGVs) and autonomous mobile robots (AMRs) with Mecanum wheels. The compact laser sensors with 500 mm measuring ...

Zobraziť podrobnosti

Detekce naplnění praček

V dnešní době je kladen stále větší důraz na energetickou účinnost a ekologičnost praček. K dosažení optimálních výsledků ...

Zobraziť podrobnosti

Experimentální zkoušky na padostroji

Automobilky vyvíjejí značné úsilí pro zlepšení pasivní bezpečnosti všech vozidel během kolize. Prvky pro absorpci nárazů spojují ...

Zobraziť podrobnosti

Jemné polohování operačních mikroskopů

Bei chirurgischen Eingriffen ist eine perfekte Sicht auf den Operationsbereich unbedingt erforderlich. Die Optik des Operationsmikroskops ist an die langen Arme eines Stativs angebracht, um den Chirurgen bestmögliche Positionierung des Mikroskops im Raum und der Operationscrew eine hohe Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.

Zobraziť podrobnosti

Systém pro měření polohy pásu v nádržích pro potahování

Při elektrolytickém zpracování tenkých povrchů jsou elektrické ztráty minimalizovány malou vzdáleností mezi pásem a anodou. K tomu ...

Zobraziť podrobnosti

Regulace hloubky šroubového spoje při použití automatických šroubováků

V automatizovaných výrobních systémech se místo manuálního šroubování používají automatické šroubováky. ...

Zobraziť podrobnosti

Aktivní pružný válec

Moderní autojeřáby se uplatňují všude, kde je nutné rychle zvedat těžká břemena, např. při odtahu porouchaných kamionů. Jejich operační ...

Zobraziť podrobnosti

Inline kontrola rozměrů vápenopískových cihel

Po lisování se vápenopískové polotovary ukládají na vytvrzovací vozík. I sebemenší změny směsi, vlhkosti nebo tlaku způsobují ...

Zobraziť podrobnosti

Vzdálenost mezi podvěsnými dopravníky

S podvěsnými dopravníky se lze setkat např. ve výrobních závodech, kde slouží k automatické přepravě celé řady komponentů. Mezi ...

Zobraziť podrobnosti

Dávkovací systémy pro vysoce viskózní lepidla

K lepení skel automobilů se používají pístové dávkovací systémy, které přesně řízeným způsobem přivádějí ...

Zobraziť podrobnosti

Sekundární pohyb pístních kroužků a pístů

Výrobci spalovacích motorů potřebují spolehlivé údaje pro určení přesné polohy pístů a pístních kroužků a také přesné ...

Zobraziť podrobnosti

Kompenzace axiální roztažnosti frézovacích vřeten

Nároky na přesnost zpracování pomocí frézovacích vřeten (zejména motorových) se neustále zvyšují. Snímač eddyNCDT ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola přesnosti trajektorie robotů

Měření přesnosti trajektorie nebo její reprodukovatelnosti se provádí podél diagonální přímky v prostoru. Robot měřicí hlavou, ...

Zobraziť podrobnosti

Vzdálenost postranních podpěr

Autojeřáby v mnoha situacích představují preferovaný prostředek pro zvedání těžkých nákladů. Jelikož se jedná o mobilní ...

Zobraziť podrobnosti

Snímač polohy určený pro pračky

Snímač polohy DRA měří pokles bubnu pračky při jeho naplnění a také vychýlení bubnu během odstřeďování. Díky principu indukčního ...

Zobraziť podrobnosti

Měření posuvu na transportéru strusky

Lankové snímače přispívají ke kratším prostojům transportérů strusky během jejich nakládky a vykládky. Tyto snímače jsou instalovány ...

Zobraziť podrobnosti

Measuring the distance from the road in motor racing

In motor racing, the smallest details can often make the difference between success and failure. Not only the ability of the driver, but also a perfect car setup are critical factors. In order to optimize ...

Zobraziť podrobnosti

Zařízení pro zkoušky tlumičů nárazů

Vyrobené tlumiče nárazů procházejí zkušebním zařízením na přepravním systému. Zde se kontrolují přesnost rozměrů, vady ...

Zobraziť podrobnosti

Měření mezery ve výrobě papíru

Tloušťka vyráběného papíru závisí na nastavení mezery mezi válci. Šířka vstupní mezery papírenských strojů ...

Zobraziť podrobnosti

Pozice pístu v hydraulických ventilech

Objemový tok hydraulického oleje je v hydraulických pohonech regulován proporcionálními a servo ventily. Do těchto ventilů jsou zabudovány snímače ...

Zobraziť podrobnosti

Měření polohy v počítačové tomografii (CT)

Höchste Geschwindigkeit und Auflösung als Grundlage für die bestmöglichste Diagnostik und Wirtschaftlichkeit spielen bei modernen CT-Geräten eine immer größere Rolle. Dies betrifft insbesondere auch die Längenmessgeräte zur Erfassung der horizontalen Liegenposition. Seilzugsensoren von Micro-Epsilon erreichen in dieser Anwendung eine Auflösung von bis zu 0,001% des Messbereichs.

Zobraziť podrobnosti

Systém pro měření nastavení na česacím stroji

Nastavení vzdálenosti mezi bubnem a krytem zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu česání textilních vláken, např. vlny. Zkouškami bylo zjištěno, ...

Zobraziť podrobnosti

Měření úhlu náklonu osobních vlaků

Naklápěcí vlaky umožňují vyšší rychlost jízdy na stávajících tratích a tím i jejich efektivnější využití. ...

Zobraziť podrobnosti

Opotřebování spojky závodních vozidel

Závodní vozidla jsou vystavena extrémnímu namáhání. Je tudíž na místě, že nejnovější technologie bývají nejprve ...

Zobraziť podrobnosti

Spolehlivé rozpoznávání polohy brzdy typu Wing-Tip-Brake

Im äußeren Flügelbereich sitzt auf der Welle die sogenannte Wing Tip Brake. Sie verhindert ein ungleichmäßiges Ausfahren von „Slats“ (Vorflügel) und „Flaps“ (Landeklappen), anderseits eine unkontrollierte Bewegung der Auftriebshilfen durch äußere Einflüsse. Induktive Wegsensoren von Micro-Epsilon erfassen die Position der Bremsbacken.

Zobraziť podrobnosti

Kontroly polohy robotů

Zavedení mezinárodní normy ISO 9283 vyžaduje používání nových bezkontaktních způsobů měření. Systém pro měření polohy ...

Zobraziť podrobnosti

Vypouštění satelitů do vesmíru

Pro zajištění bezproblémového vypuštění satelitu z rakety Areane je nutné, aby byl čelní kužel společně s bočním pláštěm ...

Zobraziť podrobnosti

Zařízení pro zkoušky pneumatického pohonu

Jako alternativa k hydraulickým válcům jsou vyvíjeny tzv. svaly. Pod tímto pojmem si lze představit např. kaučukovou hadici, která se při naplnění stlačeným ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola ventilových kuželů

Během automatizované montáže hlav válců se pomocí laserových snímačů optoNCDT fungujících na principu triangulace monitoruje správné ...

Zobraziť podrobnosti

Řízení a monitorování výrobního procesu v rafinérii

V rafinériích se ze surové ropy destilací vyrábí benzín, kerosin a motorová nafta. Surová ropa se ve frakční koloně rozehřívá ...

Zobraziť podrobnosti

Pohyb beranu tabletovacího lisu

Ke zkoumání soudržnosti farmaceutických směsí pod tlakem jsou používány bezkontaktní snímače pracující na principu vířivých ...

Zobraziť podrobnosti

Aktivní tlumení kapalinou chlazených odstředivek

Kapalinou chlazené průmyslové odstředivky se při určitých rychlostech, úrovni naplnění a konstrukčních parametrech vyznačují provozní nestabilitou, ...

Zobraziť podrobnosti

Cenově dostupné snímače určené k použití na válcích

K monitorování pohybu tlakových nebo hydraulických válců se dokonale hodí snímač pracující na principu vířivých proudů. ...

Zobraziť podrobnosti

Měření polohy/času ve vstřikovačích common rail

Vznětové motory nejnovější generace již místo naftového vstřikovacího čerpadla používají princip common rail. Aby bylo možné optimálně ...

Zobraziť podrobnosti

Délka výložníku mobilních jeřábů

Für die Berechnung des Lastmoments der Beladung auf den Kran, ist die aktuelle Auslegerlänge wichtig. Mit einem integrierten Seilzugsensor wird diese Länge erfasst. Das einfache und teleskopierbare Messprinzip prädestinieren Seilzugsensoren für diesen Einsatz.

Zobraziť podrobnosti

Měření šířky při stříhání kovových pásů

Since it is often necessary to trim the strips after the rolling process when producing metal strips in different widths, the two knives can be moved electrically. To maintain the nominal dimension, the distance is measured by differential measurement with laser sensors from Micro-Epsilon. Two optoNCDT sensors are used for this purpose.

Zobraziť podrobnosti

Měření podávání archu během lisovacího procesu

The measurement of the distortion is carried out using several optoNCDT 1420 laser triangulation sensors, which are placed around the metal sheet, either in the tool or on the side of the tool. The arrangement is chosen in such a way that the laser beam measures on the edges of the sheet, which is between the top and bottom of the tool.

Zobraziť podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060