Vzdálenost

Požadavek ke stažení

Senzorika v automobilech

Moderní vozidla se bez senzorů jednoduše neobejdou. Všichni řidiči znají systém ABS, v němž senzory měří rychlost kol, podle které stanovují ...

Zobraziť podrobnosti

Automobilový průmysl

Výrobky společnosti Micro-Epsilon nacházejí široké uplatnění v automobilovém průmyslu, počínaje samotnou výrobou automobilů až ...

Zobraziť podrobnosti

Kompenzace axiální roztažnosti frézovacích vřeten

Nároky na přesnost zpracování pomocí frézovacích vřeten (zejména motorových) se neustále zvyšují. Snímač eddyNCDT ...

Zobraziť podrobnosti

Detekce naplnění praček

V dnešní době je kladen stále větší důraz na energetickou účinnost a ekologičnost praček. K dosažení optimálních výsledků ...

Zobraziť podrobnosti

Systém pro měření polohy pásu v nádržích pro potahování

Při elektrolytickém zpracování tenkých povrchů jsou elektrické ztráty minimalizovány malou vzdáleností mezi pásem a anodou. K tomu ...

Zobraziť podrobnosti

Experimentální zkoušky na padostroji

Automobilky vyvíjejí značné úsilí pro zlepšení pasivní bezpečnosti všech vozidel během kolize. Prvky pro absorpci nárazů spojují ...

Zobraziť podrobnosti

Aktivní pružný válec

Moderní autojeřáby se uplatňují všude, kde je nutné rychle zvedat těžká břemena, např. při odtahu porouchaných kamionů. Jejich operační ...

Zobraziť podrobnosti

Jemné polohování operačních mikroskopů

Chirurgické zákroky vyžadují dokonalou viditelnost operovaného místa, kterou často zajišťují operační mikroskopy. Optika mikroskopu bývá ...

Zobraziť podrobnosti

Vzdálenost mezi podvěsnými dopravníky

S podvěsnými dopravníky se lze setkat např. ve výrobních závodech, kde slouží k automatické přepravě celé řady komponentů. Mezi ...

Zobraziť podrobnosti

Regulace hloubky šroubového spoje při použití automatických šroubováků

V automatizovaných výrobních systémech se místo manuálního šroubování používají automatické šroubováky. ...

Zobraziť podrobnosti

Pozice pístu v hydraulických ventilech

Objemový tok hydraulického oleje je v hydraulických pohonech regulován proporcionálními a servo ventily. Do těchto ventilů jsou zabudovány snímače ...

Zobraziť podrobnosti

Inline kontrola rozměrů vápenopískových cihel

Po lisování se vápenopískové polotovary ukládají na vytvrzovací vozík. I sebemenší změny směsi, vlhkosti nebo tlaku způsobují ...

Zobraziť podrobnosti

Systém pro měření nastavení na česacím stroji

Nastavení vzdálenosti mezi bubnem a krytem zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu česání textilních vláken, např. vlny. Zkouškami bylo zjištěno, ...

Zobraziť podrobnosti

Dávkovací systémy pro vysoce viskózní lepidla

K lepení skel automobilů se používají pístové dávkovací systémy, které přesně řízeným způsobem přivádějí ...

Zobraziť podrobnosti

Sekundární pohyb pístních kroužků a pístů

Výrobci spalovacích motorů potřebují spolehlivé údaje pro určení přesné polohy pístů a pístních kroužků a také přesné ...

Zobraziť podrobnosti

Délka výložníku mobilních jeřábů

K výpočtu zátěžového momentu působícího na jeřáb je důležité znát aktuální délku výložníku. Tato ...

Zobraziť podrobnosti

Vzdálenost postranních podpěr

Autojeřáby v mnoha situacích představují preferovaný prostředek pro zvedání těžkých nákladů. Jelikož se jedná o mobilní ...

Zobraziť podrobnosti

Přesné nastavení mezery v bubnových drtičích

Bubnové drtiče určené pro lomy dokáží během pouhé hodiny rozdrtit na požadovanou frakci až 3500 tun materiálu. K tomuto účelu vytváří ...

Zobraziť podrobnosti

Snímač polohy určený pro pračky

Snímač polohy DRA měří pokles bubnu pračky při jeho naplnění a také vychýlení bubnu během odstřeďování. Díky principu indukčního ...

Zobraziť podrobnosti

Measuring the distance from the road in motor racing

In motor racing, the smallest details can often make the difference between success and failure. Not only the ability of the driver, but also a perfect car setup are critical factors. In order to optimize ...

Zobraziť podrobnosti

Měření šířky při stříhání kovových pásů

Během výroby kovových pásů je často nutné výrobky po procesu válcování zkrátit na požadovanou velikost, k čemuž se používají ...

Zobraziť podrobnosti

Měření mezery ve výrobě papíru

Tloušťka vyráběného papíru závisí na nastavení mezery mezi válci. Šířka vstupní mezery papírenských strojů ...

Zobraziť podrobnosti

Zařízení pro zkoušky pneumatického pohonu

Jako alternativa k hydraulickým válcům jsou vyvíjeny tzv. svaly. Pod tímto pojmem si lze představit např. kaučukovou hadici, která se při naplnění stlačeným ...

Zobraziť podrobnosti

Měření polohy v počítačové tomografii (CT)

Stále větší roli v moderních zařízeních CT hrají co nejvyšší rychlost a rozlišení jako základ pro co nejlepší ...

Zobraziť podrobnosti

Řízení a monitorování výrobního procesu v rafinérii

V rafinériích se ze surové ropy destilací vyrábí benzín, kerosin a motorová nafta. Surová ropa se ve frakční koloně rozehřívá ...

Zobraziť podrobnosti

Měření úhlu náklonu osobních vlaků

Naklápěcí vlaky umožňují vyšší rychlost jízdy na stávajících tratích a tím i jejich efektivnější ...

Zobraziť podrobnosti

Opotřebování spojky závodních vozidel

Závodní vozidla jsou vystavena extrémnímu namáhání. Je tudíž na místě, že nejnovější technologie bývají nejprve ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola přesnosti trajektorie robotů

Měření přesnosti trajektorie nebo její reprodukovatelnosti se provádí podél diagonální přímky v prostoru. Robot měřicí hlavou, ...

Zobraziť podrobnosti

Kontroly polohy robotů

Zavedení mezinárodní normy ISO 9283 vyžaduje používání nových bezkontaktních způsobů měření. Systém pro měření polohy ...

Zobraziť podrobnosti

Vypouštění satelitů do vesmíru

Pro zajištění bezproblémového vypuštění satelitu z rakety Areane je nutné, aby byl čelní kužel společně s bočním pláštěm ...

Zobraziť podrobnosti

Měření posuvu na transportéru strusky

Lankové snímače přispívají ke kratším prostojům transportérů strusky během jejich nakládky a vykládky. Tyto snímače jsou instalovány ...

Zobraziť podrobnosti

Aerodynamika letadel

Křídla letadel mají na přední straně slaty a na zadní straně klapky, které zvyšují vztlak. Jejich použití nerovnoměrným způsobem nebo ...

Zobraziť podrobnosti

Zařízení pro zkoušky tlumičů nárazů

Vyrobené tlumiče nárazů procházejí zkušebním zařízením na přepravním systému. Zde se kontrolují přesnost rozměrů, vady ...

Zobraziť podrobnosti

Zaoblení / zaoblení špičky

Zaoblení nebo úhel špičky se často nastavuje během životnosti osobního automobilu. Také je často nutné kontrolovat úpravy ve vývojové ...

Zobraziť podrobnosti

Pohyb beranu tabletovacího lisu

Ke zkoumání soudržnosti farmaceutických směsí pod tlakem jsou používány bezkontaktní snímače pracující na principu vířivých ...

Zobraziť podrobnosti

Ventily

Řídicí píst ventilu reguluje tok oleje do hydraulického válce. Během pohybu pístu dopředu a dozadu dochází k zakrytí a odkrytí ...

Zobraziť podrobnosti

Měření zdvihu ventilu v systému MultiAir

Systém MultiAir patentovaný společnostmi FIAT/Schaeffler byl vyvinut k řízení jednotlivých ventilů nezávisle na vačkové hřídeli. Plně ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola ventilových kuželů

Během automatizované montáže hlav válců se pomocí laserových snímačů optoNCDT fungujících na principu triangulace monitoruje správné ...

Zobraziť podrobnosti

Měření polohy/času ve vstřikovačích common rail

Vznětové motory nejnovější generace již místo naftového vstřikovacího čerpadla používají princip common rail. Aby bylo možné optimálně ...

Zobraziť podrobnosti

Aktivní tlumení kapalinou chlazených odstředivek

Kapalinou chlazené průmyslové odstředivky se při určitých rychlostech, úrovni naplnění a konstrukčních parametrech vyznačují provozní nestabilitou, ...

Zobraziť podrobnosti

Cenově dostupné snímače určené k použití na válcích

K monitorování pohybu tlakových nebo hydraulických válců se dokonale hodí snímač pracující na principu vířivých proudů. ...

Zobraziť podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060