Aplikace o 2D / 3D laserové skenery

Select applications by:

Všechny aplikace

Lineární 3D zachycení dílů
3D skenování povrchu pro řízení procesů
Kompletní automatická 3D oprava svařováním
Pozice ozdobné šití na airbags
Objem tekutého hliníku
Pásová kontrola skladu
3D – zachycení půdních vzorků
Rotační míra opotřebení na brzdových discích
Papíry trčící ven z knihy
Měření tloušťky chipů na kartě
Detekce vad pultů
Promáčknutí na víčkách lahví
Měření tloušťky na pěnové hmoty
Zjištění kvality železničních pražců
Detekce vad na potrubních spojkách/těsnění
Zkosení měděných kroužků
Kontrola zachycení pružin
Kontrola vad izolace potrubí
Height measurement on wine gums
Spojení mezi mezerami ocelových plechů
Zjištění rozměrů křemíkových cihel
Měření tloušťky na čistých skleněných elementech
Mezera vytvořená slepením dvou optických skel
Poloha gumové rukojeti na golfových holích
Sledování gumového profilu
Kontrola kontur dřevěnné podlahové desce
Kontrola dřevěných zátek
Kontrola přítomnosti suků na dřevěných plaňkách
Obdélníkovitý tvar dřevěnného trámu
Defekty na povrchu parketových prken
Sledování hran
Povrchová kontrola lepivých fólií
Gumové těsnění zadního okna u auta
Geometrie lepení
Sledování lepidla na okrajích pece
Měření lepidlové výplně
Kontrola tmelu na kovovém pouzdře
Měření obrysů na koncích trubek
Měření soustřednosti kloubů
Vady imitace kůže na vazbách
Kontrola vrstev při výrobě pneumatik
Sledování tvarů a poloh otvorů
Přesnost rozměrů
Měření rozměrů balící pásky
řezání třepícího se pásovéo materiálu
Poloha a tloušťka vrstvy na roli
Měření ozubených kol
Sledování tvaru kovových pantů
Sledování svařených spojů
Sledování drsnosti/hebkosti povrchu
Kontrola kvality na emblémech
Vyhodnocení povrchu ocelových plechů
Defekty na povrchu parketových prken
Sledování konektorů
Koplanarita konektorových kolíků
Pozice uchycení víka
Sledování výlisků na kůži
Měření profilu na šindele
Měření mezery mezi kovovými částmi
Řízení procesu při výrobě plastových kelímků
Těsnicí výplně v interiérech vozidel
Měření ozdobných lišt
3D struktura povrchových povlaků
Měření profilu ocelového kola
Délka závitu vroubkovaných šroubů
Měření sádrokartonových desek
Pravoúhlost spojených částí stroje
Kontrola pneumatik
Měření kotouče
3D - zachycení axiálně symetrických částí
Měření pilových zubů
Železniční koleje
Umístění sváru uvnitř trubky
Kontrola svarů
Kontrola svaru na nápojové nádrže/nádoby
Sledování a kontrola svarů
Sledování svarů na potrubí
Sledování svarů
Přesnost velikosti sekčních garážových vrat
Měření mezer na karoseriích automobilů
Měření mezer
Měření mezer na dřevě
Měření mezery na brzdových kotoučích
Rozlišování brzdových kotoučů
Měření mezery na mečích pilových pil
Měření mezer v interiérech vozidel
Měření mezer na plastových profilech
Měření mezer na pěnových hmotách
Měření mezery na konektoru USB
Detekce záblesků na vstřikovacích částech
Měření pneumatik kovaných z ocelových kol
Pohyb ocelových lan
Sledování lisovaných dílů
Sledování tvaru vřetena
Sledování trámů z válcované oceli
Kontrola zbytkového lepidla
Měření kotouče v průmyslu nátěrových hmot
Kontrola ovalitních defektů na ozubených objektech
Měření plochých podložek
Měření gumových profilů
Měření hran na pěnových hmotách
Měření opotřebení na vrtacích hlavách
Měření objemu plátku brambory
Detekce kroužků
Měření V-profilu
Měření V-profilu
Měření při tepelém zahřívání
Umístění na držáku obrobku
Automatizované vinutí optického kabelu
Měření úhlu na konektorech
Měření úhlu ozubených kol
Sledování úhlu na plechu

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060