Biaxiální kontrola lepených spojů

Pro zkoušku pevnosti ve střihu a pevnosti v tahu konstrukčních lepidel jsou dvě trubky slepeny k sobě (zkouška dvojitou trubkou) a upevněny na zkušební stolici. Adhezivní vrstvy mezi zkumavkami jsou tlusté jen několik desetin milimetru a poté jsou vystaveny napětí a / nebo kroucení, což má za následek minimální pohyb vzorků. K měření těchto minimálních posunů je zapotřebí extrémně přesný a stabilní měřicí systém. Testovací nastavení proto zahrnuje tři kapacitní senzory od Micro-Epsilon, které jsou připojeny přes kapacitní ovladač ze série capaNCDT 6500 s přidruženým demodulátorovým modulem DL6530. Senzory jsou připevněny přímo na části spojující potrubí vzorku dvojitého potrubí pomocí speciální konzoly. Dva ploché senzory s měřicím rozsahem 2 mm měří posuv v axiálním směru a válcový senzor měří posuv torzí.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060