Polohování, rozpoznávání okrajů, naklopení, centrování

Různé části musí být často umístěny na určeném místě ve výrobních systémech nebo pro automatické pohyby. Tímto způsobem snímače mohou vysílat informace o vzdálenosti pouze kontroléru nebo provádět kompletní systémovou regulaci s jejich signály. Svařovací roboty s automatickým naváděním svarových spojů jsou příkladem automatické regulace. Používají se různé snímače v závislosti na tom, z jakého materiálu je vyrobena součást, která má být umístěna.

Synchronization monitoring with draw-wire sensors in telescopic platforms

For electronic synchronization monitoring, a draw-wire sensor is used here. These are easy to integrate, very compact and offer high accuracy in addition to the large measuring range. For displacement ...

Zobraziť podrobnosti

Distance control of detectors for the examination of drill cores

For the geological analysis of drill core and mineral samples Cox Analytical Systems offers special X-ray analysis equipment (XRF scanners). These allow sample analysis for almost all elements of the periodic ...

Zobraziť podrobnosti

Distance control in 3D printing

Micro laser sintering technology is an additive production technology based on digital 3D design data, whereby a component is constructed layer-by-layer from metal powders using a laser beam. This procedure ...

Zobraziť podrobnosti

Distance measurements in robot positioning tasks

The car body must stop at exactly the intended position. This is the only way to ensure smooth installation via the robot, which must guide the cockpit between the A and B pillars into the vehicle. ...

Zobraziť podrobnosti

Automatické nastavení výšky pro analýzu materiálů

Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) umožňuje velmi přesnou analýzu atomového složení různých materiálů. Měřenými předměty jsou převážně ...

Zobraziť podrobnosti

Automated measurement of railway fishplates

The company Mills CNC is a supplier of machine tools. They use MicroEpsilon laser sensors for the automatic inspection of large, hot-rolled railway fishplates made of steel. These fishplates join two rails ...

Zobraziť podrobnosti

Positioning autonomous transport systems

optoNCDT 1220 sensors are used for collision-free positioning of automated guided vehicles (AGVs) and autonomous mobile robots (AMRs) with Mecanum wheels. The compact laser sensors with 500 mm measuring ...

Zobraziť podrobnosti

Detekce okrajů papírového pásu na hladicí stolici papírenského stroje

Pokud se papírový pás na hladicí stolici nepohybuje přesně v jedné rovině, rozehřátý válec stolice se přitlačí přímo na ...

Zobraziť podrobnosti

Systém pro měření polohy pásu v nádržích pro potahování

Při elektrolytickém zpracování tenkých povrchů jsou elektrické ztráty minimalizovány malou vzdáleností mezi pásem a anodou. K tomu ...

Zobraziť podrobnosti

Měření okrajů plechů před laserovým svařováním

Společnost Paul von der Bank z německého Hildenu se zabývá vývojem a výrobou modulárních svařovacích robotů a plně automatických výrobních ...

Zobraziť podrobnosti

Print head positioning using laser triangulation sensors

When printing on materials such as glass and ceramics, very fine detailed structures are generated, which requires precise positioning of the print head. This is why optoNCDT 1420 laser triangulation ...

Zobraziť podrobnosti

Piston position detection in hydraulic cylinders

In order to detect the piston position of hydraulic cylinders, magnetostrictive and inductive sensors are normally factory-fitted in the sensor. A wide variety of sensors is required to cope with ...

Zobraziť podrobnosti

Jemné polohování operačních mikroskopů

Bei chirurgischen Eingriffen ist eine perfekte Sicht auf den Operationsbereich unbedingt erforderlich. Die Optik des Operationsmikroskops ist an die langen Arme eines Stativs angebracht, um den Chirurgen bestmögliche Positionierung des Mikroskops im Raum und der Operationscrew eine hohe Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.

Zobraziť podrobnosti

Spolehlivá kontrola kvality ve válcovně

Ve válcovně našeho zákazníka funguje zpracování oceli v tzv. reverzním provozu. K následnému měření a vyhodnocení ...

Zobraziť podrobnosti

High precision adjustment using capacitive sensors

In the production of thin-film solar cells, multiple functional layers are applied in a defined arrangement and structure onto glass sheets with a size of up to 3m x 5m. This happens in large coating systems. ...

Zobraziť podrobnosti

Precise alignment of the cathodes at the electron accelerator

With its project “bERLinPro”, Helmholtz Zentrum Berlin [HZB] strives to develop a new technological basis for an “Energy Recovery Linac” (linear accelerator with energy recovery) ...

Zobraziť podrobnosti

Measurement of the crankshaft position in grinding machines

This task involves the position measurement of the crankshaft with micrometer precision using eddy current-based inductive sensors. Both a continuous distance control and a consistent distance from the ...

Zobraziť podrobnosti

Montáž kabiny v autech - laserové profilové skenery

Durch Vermessung und Positionierung mittels Laser-Scannern wird jedes Cockpitmodul individuell auf die jeweilige Karosserie angepasst. Laser-Scanner von Micro-Epsilon eigenen sich vor allem aufgrund ihrer SMART-Funktionen und des besonders kleinen und leichten Messkopfs für diese Messaufgaben.

Zobraziť podrobnosti

Naklonění reflektorů satelitů

Vzájemná komunikace satelitů probíhá pomocí laserových paprsků. Při této komunikaci musí být vysílač přesně zarovnán s ...

Zobraziť podrobnosti

Precise notch detection on glass wafers

Notch detection on glass wafers is a crucial production step in semiconductor manufacture. It must be absolutely precise in order to ensure the highest level of quality and accuracy for the manufactured semiconductor chips. optoCONTROL CLS1000 fiber optic sensors are used for this highly accurate position detection.

Zobraziť podrobnosti

Regulace chodu pásů papíru

Při výrobě papíru proudí připravená papírová kaše na dopravníkovém pásu vyrobeném z jemného drátěného ...

Zobraziť podrobnosti

Měření vzdáleností při 4 stupních Kelvina

V mikroskopii atomárních sil (AFM) se používají polohovací jednotky umožňující pohyb vzorků za účelem topografie povrchu. Snímací ...

Zobraziť podrobnosti

Automatické umísťování synchronizačních kroužků

Synchronizační kroužky se používají jako synchronizační sestavy v automatických převodovkách. Německá společnost Behr Systems vyvinula speciální ...

Zobraziť podrobnosti

Polohování operačních stolů

Operationstische bieten viele Verstellmöglichkeiten für die richtige Lagerung des Patienten während der Operation. Neben der Höhe können häufig auch die Horizontalposition und Winkelfunktionen eingestellt werden. Da die Positionierung elektrisch geschieht, gilt es die Positionen zu überwachen. Dazu werden Seilzugsensoren von Micro-Epsilon verwendet.

Zobraziť podrobnosti

Position control of crane systems

Single girder overhead traveling cranes, double girder bridge cranes and overhead traveling cranes are used in almost every logistics and production plants. They combine efficiency and economy. The crane ...

Zobraziť podrobnosti

Snímač posuvu pro nanopolohování

Piezoelektrické akční členy obvykle generují velmi malé statické a dynamické posuvy. Vysoce přesné snímače polohy zajišťují měření ...

Zobraziť podrobnosti

Robot calibration using optical sensors

In order to achieve fully automatic and autonomous calibration of robot cells, sensors of the scanCONTROL and optoNCDT series are used. These optical sensors enable permanent monitoring and restoration ...

Zobraziť podrobnosti

Měření polohy na rentgenových přístrojích

Pro zajištění maximální kvality snímků z rentgenových přístrojů musí být kamera přesně zarovnána s rentgenovou trubicí. ...

Zobraziť podrobnosti

Měření vibrací na potrubí motoru

Optimalizace procesů ve spalovacích motorech hraje stále důležitější roli. Řízení motorů se neobejde bez velkého množství naměřených ...

Zobraziť podrobnosti

Měření úhlů v zařízení SoloAssist®

Mnohé operace jsou dnes prováděny co nejméně invazivním způsobem pomocí endoskopů. Endoskopy byly doposud naváděny lékařským asistentem. Tento ...

Zobraziť podrobnosti

Detekce okrajů pásu na řezacím stroji

Wird die Position der Stoffbahn nicht bzw. falsch erkannt sind Ausschuss durch fehlerhafte Zuschnitte sowie Maschinenstörungen durch fehlende Signale an der Steuerung mögliche Folgen. Daher wird ein Lichtleitersensor der Reihe optoCONTROL CLS­K ­31 von Micro­Epsilon zur Positionserkennung eingesetzt.

Zobraziť podrobnosti

Kontrola dráhy portálových a mostových jeřábů

Udržení jeřábu na kolejnicích zajišťují jeho vodicí prvky (okolky, vodicí kladky). V důsledku nerovnoměrného rozložení hmotnosti, ...

Zobraziť podrobnosti

Monitoring polohy šoupátka pneumatického ventilu

Pneumatické regulační ventily se používají v procesní technologii k regulaci dávkování kapalných nebo plynných médií. ...

Zobraziť podrobnosti

Control of the milling head in a mobile CNC milling unit

Thanks to their robustness and low weight, fiber-reinforced composite materials are increasingly used in the aviation and automotive industries. Maintenance and repair of such components are challenging ...

Zobraziť podrobnosti

Sledování hloubky reliéfu

In Prägemaschinen werden Fahrgestellnummern in den Fahrzeugrahmen gestanzt. Die Prägetiefe muss dabei in einem definierten Toleranzbereich bewegen. Zur Positionierung des Prägewerkzeugs erfassen Laser-Triangulationssensoren von Micro-Epsilon den Abstand des Prägewerkzeuges zum Bauteil.

Zobraziť podrobnosti

Displacement detection of hydraulic diving platforms

Draw-wire sensors from Micro-Epsilon ensure that the towers are in the exact position, which is why the height is measured precisely. This is the only way to easily control this between 0.8 m and 3.5 m ...

Zobraziť podrobnosti

3D měření součástek před plazmovým řezáním

In order to process these huge domes quickly, fully automatically and at extreme precision, it is necessary to determine their shape and exact position within the production line. As the pure CAD data of the dome often differs by several centimeters from the actual dimensions, the 3D profile of the covers is measured before processing using scanCONTROL 2900 laser scanners.

Zobraziť podrobnosti

Měření podávání archu během lisovacího procesu

The measurement of the distortion is carried out using several optoNCDT 1420 laser triangulation sensors, which are placed around the metal sheet, either in the tool or on the side of the tool. The arrangement is chosen in such a way that the laser beam measures on the edges of the sheet, which is between the top and bottom of the tool.

Zobraziť podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060