Monitoring polohy šoupátka pneumatického ventilu

Pneumatické regulační ventily se používají v procesní technologii k regulaci dávkování kapalných nebo plynných médií. Udržování vysoké spolehlivosti procesu vyžaduje přesné řízení průtoku. Změnu průtoku zajišťuje pneumaticky poháněné šoupátko. K šoupátku je připojen induktivní snímač, který měří jeho polohu. Snímač je propojen s mikrokontrolérem, který zajišťuje jeho řízení, vyhodnocení výsledků, parametrizaci a také sběrnicové připojení řídicího ventilu. Díky stávající řídicí jednotce neobnáší měření polohy až na několik pasivních komponentů prakticky žádné náklady.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060