Profil, kontura, povrch

Povrch nebo povrchový profil je často rozhodujícím faktorem při kontrole kvality. Pro tento účel se často používají laserové skenery Micro-Epsilon. Jsou-li použity laserové skenery, měří se také profil povrchu. Měření profilu se často používá u robotů nebo kontrolních systémů pro řízení dalších procesů.

Automatic rail inspection using laser profile scanners

There are several reasons for regular inspection and maintenance: Early recognition of wear Maintaining travelling comfort Ensuring safety The company Donfabs & Consillia offers an intelligent solution ...

Zobraziť podrobnosti

Automatické zpracování obrobků

Laserové profilové skenery Micro-Epsilon scanCONTROL jsou díky své vysoké přesnosti, kompaktnímu designu a univerzálním možnostem použití ...

Zobraziť podrobnosti

3D scan of components before laser cladding

The components are first detected by a scanCONTROL laser scanner. If required by the component geometry, this is done from several directions. Regardless of the reflection properties of the material, the ...

Zobraziť podrobnosti

Obstacle recognition on climbing robots

The scanCONTROL 2600 sensors used form a barrier above or below the detector depending on the climbing direction. Due to the detector size, a correspondingly large measuring range of 100 mm in the ...

Zobraziť podrobnosti

Optimalizace svaru pomocí měření profilu

Inrotech A / S z Dánska používá snímače od Micro-Epsilon pro dosažení optimální kvality svaru v plně automatizovaném procesu. Společnost ...

Zobraziť podrobnosti

Quality control in chocolate production

Customers demand flawless products. The first glance and optical appearance are often decisive factors in the purchasing decision. Production errors such as deformations, holes in the surface or undesired ...

Zobraziť podrobnosti

Control of the milling head in a mobile CNC milling unit

Thanks to their robustness and low weight, fiber-reinforced composite materials are increasingly used in the aviation and automotive industries. Maintenance and repair of such components are challenging ...

Zobraziť podrobnosti

Sledování hloubky reliéfu

In Prägemaschinen werden Fahrgestellnummern in den Fahrzeugrahmen gestanzt. Die Prägetiefe muss dabei in einem definierten Toleranzbereich bewegen. Zur Positionierung des Prägewerkzeugs erfassen Laser-Triangulationssensoren von Micro-Epsilon den Abstand des Prägewerkzeuges zum Bauteil.

Zobraziť podrobnosti

Inline měření otřepů při výrobě karosérií

Im Gegensatz zu stationären Lösungen, die eine stichprobenartige Prüfung erlauben, bietet Micro-Epsilon mit dem scanCONTROL 2910-10/BL ein Plug&Play-System, das mit der hohen Punktauflösung von etwa 8 µm entlang der Laserlinie die notwendige Präzision bietet, um Grate prozesssicher auch in der Inline-Messung zu erkennen.

Zobraziť podrobnosti

Rozlišení brzdových kotoučů

Zur Erkennung und Klassifizierung der Bremsscheiben werden Laser-Scanner eingesetzt. Die Herausforderung der exakten Differenzierung der Bremsscheiben liegt darin, dass sich die Prüflinge in Form, Höhe und Durchmesser nicht unterscheiden.

Zobraziť podrobnosti

Měření výšky filtrů v automobilovém průmyslu

Dokonalé zpracování je základním předpokladem správného fungování automobilových filtrů. Pro prevenci škod, které by ...

Zobraziť podrobnosti

Detekce přehybu papíru v tiskařských strojích

Nezjištěný přehyb papíru v tiskařských strojích může mít dalekosáhlé následky a často vede k nepoužitelnosti výsledků ...

Zobraziť podrobnosti

Pozice spojů krytů airbagu

Jako součásti interiéru musí být kryty airbagů sladěny s celkovým vzhledem vnitřku vozidla. I na tento funkční komponent se tak v plném rozsahu ...

Zobraziť podrobnosti

Detekce vad na pracovních deskách

Kuchyňské pracovní desky se vyrábějí z různých materiálů, např. z přírodního nebo umělého kamene, masivního dřeva a laminátu ...

Zobraziť podrobnosti

Koplanarita kolíků zástrček

Zástrčky a zásuvky slouží ke spojování a rozpojování elektrických obvodů. Kolíky zástrčky musí být správně ...

Zobraziť podrobnosti

Měření mezer a zarovnání na součástech karosérií

Nároky kladené na provedení karosérií se neustále zvyšují, a to nejen z technického, ale i estetického hlediska. Dveře, které ...

Zobraziť podrobnosti

Monitorování mezer v interiérech automobilů

V interiéru vozidel najdeme velké množství mezer, např. mezi jednotlivými prvky palubní desky, ve středové konzole nebo v obložení dveří. ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola zubů pily

Zuby pily, ať už v lineárním uspořádání nebo ve formě pilového listu, se používají k řezání materiálů. Vzhledem ...

Zobraziť podrobnosti

Měření profilu položených tramvajových kolejí

Moderní provozní podmínky tramvají vedou ke zvýšenému opotřebení kol a kolejnic. Náš zákazník vyvinul systém, ...

Zobraziť podrobnosti

Měření mezer na brzdových kotoučích

Brzdový systém patří mezi nejdůležitější bezpečnostní prvky každého vozidla, a proto jsou na jeho součásti kladeny mimořádné ...

Zobraziť podrobnosti

Odklon/zakřivení ocelových pásů a pilových listů

Při výrobě a zpracování kovových pásů existuje celá řada měřitelných proměnných, které je nutné monitorovat, např. rovnost, ...

Zobraziť podrobnosti

Měření profilů

Měření profilů obecně spočívá v měření obrysů předmětu plošně nebo ve formě stopy. Při tomto měření se snímač pohybuje před měřeným ...

Zobraziť podrobnosti

Automatická zkušební stanice pro výměníky tepla

Výměníky tepla se ve strojích a zařízeních používají k přenosu tepla mezi různými toky látek. Pro dosažení maximální ...

Zobraziť podrobnosti

Stanice pro 2D/3D měření těsnění

Těsnění sice představují jen velmi malé součásti strojů a zařízení, zásadním způsobem ale ovlivňují jejich funkčnost a provozní ...

Zobraziť podrobnosti

Dálkově ovládané vozítko pro kontrolu potrubí

Bezpečnostní předpisy nařizují povinné kontroly vnitřních částí potrubí, protože jakékoliv jejich vady mohou způsobit trhliny, které ...

Zobraziť podrobnosti

Měření vzorků zeminy pomocí 3D profilů

Automatizační společnost Visutronik GmbH z německého Neubrandenburgu vyvinula laserové skenovací zařízení pro měření vzorků půdy za účelem ...

Zobraziť podrobnosti

Měření hladiny kapalin ve formách ve slévárnách hliníku

Německý výrobce výrobků z předpjatého betonu používá k měření kvality železničních pražců 3D měřicí systémy od společnosti ...

Zobraziť podrobnosti

Měření profilu lopatek kompresorů za vysokých teplot

Na novém typu kompozitního materiálu pro plynové hnací jednotky je nutné měřit geometrické změny za provozních teplot.

Zobraziť podrobnosti

Rozměrová přesnost sekčních vrat

Sekční vrata fungují stejně jako parketové nebo laminátové podlahy na principu spojení pera a drážky s tím rozdílem, že jsou často otevírána ...

Zobraziť podrobnosti

Měření předpínací oceli

Pro výrobce předpjatého betonu jsme na zakázku vyrobili systém sloužící ke vstupní kontrole zboží, který dokáže detekovat hloubku ...

Zobraziť podrobnosti

Digitální 3D měření členitých komponentů a tvarů

Společnost Mabotic se zabývá vývojem a výrobou digitalizačních zařízení. K provádění rychlé digitalizace dílů používá ...

Zobraziť podrobnosti

Konfokální měření dentálních vzorků

Für Oberflächentopografien von Dentalproben werden konfokale Sensoren eingesetzt. Ihre hohe Auflösung und Unabhängigkeit von der Materialoberfläche zeichnen die Sensoren aus. Verwendet wird das System auf Oberflächen wie Kunststoff, Papier, Vlies, Glas oder Metall.

Zobraziť podrobnosti

Kontrola rotačně symetrických dílů

Ke kontrole komponentů s hypoidním ozubením slouží laserový skener scanCONTROL. Měřicí systém vytváří digitální model struktury ...

Zobraziť podrobnosti

Měření tvaru rotačně symetrických součástí

Rotační písty čerpadel se musí vyznačovat velmi přesnou geometrií povrchu, a proto je nutné jejich tvar měřit ve 3D. K tomuto měření slouží ...

Zobraziť podrobnosti

Automatické měření obrysů a dílů

V měřicích přístrojích pro univerzální měření dílů nacházejí uplatnění různé snímače značky Micro-Epsilon. ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola svařovaných spojů na potrubí

Für Rohre ist eine perfekte Schweißnaht essentiell für die Dichtigkeit. Beim Spiralschweißen werden daher Laserscanner scanCONTROL für die Ausrichtung der Schweißflanken verwendet. Ein deutlich zuverlässigerer Schweißprozess ist damit möglich.

Zobraziť podrobnosti

Měření profilů klíčů

Při výrobě bezpečnostních klíčů je nutné před broušením zubů zkontrolovat, jestli se ve stroji nachází správný polotovar. Nad ...

Zobraziť podrobnosti

Bezkontaktní měření válců

Cementárny a podobné provozy používají k drcení surového materiálu válcové mlýny. Jejich válce jsou během drcení vystaveny ...

Zobraziť podrobnosti

Systém pro měření profilů

Měření profilů vzorků a bočních stěn je nedílnou součástí opatření pro zajištění kvality ve výrobě pneumatik. Použity k němu mohou ...

Zobraziť podrobnosti

Zkoušky rozměrů plechovek pro potravinářství

Při konzervaci potravin balených do plechovek je nutné zajistit pevnost v tlaku během procesů sterilizace a pasterizace. Z tohoto důvodu jsou na rozměrovou přesnost potravinářských ...

Zobraziť podrobnosti

Měření hloubky na modelové řece

Při výzkumu pomocí realistických modelů vodních toků musí být koryto měřeno co nejpřesněji a bez fyzického kontaktu. K tomu slouží laserový ...

Zobraziť podrobnosti

Vysoce přesné měření speciálních profilů na výrobní lince

Naše výzkumné oddělení vyvinulo, zkonstruovalo a do linky na výrobu výtahových profilů zabudovalo plně automatický systém pro optické ...

Zobraziť podrobnosti

Inline inspection of sealing compound in covering lid

Po vstřikování těsnicí hmoty do uzávěru následuje tvrzení v tunelové peci. Zde musí být detekována vadná místa ...

Zobraziť podrobnosti

3D kontrola a test povrchu střešních krytin

Die Produktion von Dachsteinen stellt hohe Anforderungen an die Mess- und Prüftechnik zur Sicherung einer gleichbleibend hohen Produktqualität. Im halbautomatischen Mess- und Prüfsystem DASTOKON und in der Pilotanlage BSPK wird zur 3D-Prüfung und zur Oberflächenbewertung ein Laser-Triangulationssensor der Serie optoNCDT eingesetzt.

Zobraziť podrobnosti

Snímač pro měření pneumatik na zkušební stolici

Vlastnosti pneumatik zásadním způsobem ovlivňují bezpečnost, chování a jízdní komfort moderních vozidel. Pro zajištění maximální ...

Zobraziť podrobnosti

Polohování robotů při aplikaci těsnění

Pro zajištění trvalé ochrany svarových spojů před vlhkostí se v lipské továrně BMW AG provádí aplikace těsnění těchto spojů ...

Zobraziť podrobnosti

Plně automatické 3D skenování pro opravy svařováním

V případě těžkých zařízení, jako např. uhelných rýpadel, bývají opravy komponentů levnější než jejich výměna. ...

Zobraziť podrobnosti

Použití optických snímačů v ořezávacích zařízeních na pilách

Na kmenech stromů zůstávají i po rozřezání na desky původní obliny. Pro dosažení optimální šířky řezu a maximální ...

Zobraziť podrobnosti

Měření velkých geometrií pomocí přesných strojů

K měření geometrií členitých komponentů se dokonale hodí laserový skener scanCONTROL. Tyto skenery se v přesných strojích EHR používají ...

Zobraziť podrobnosti

Poloha gumového gripu golfových holí

Při výrobě golfových holí jsou kladeny vysoké nároky na dokonalé umístění gumových gripů na shaftech. Gumový grip musí být ...

Zobraziť podrobnosti

Svarové spoje na plynových ventilech

Při automatickém svařování se kvalita svaru často odvíjí od přesnosti umístění svařovací hlavy nad místem spoje. Pokud je poloha před ...

Zobraziť podrobnosti

Kontroly geometrie ingotů

Für die Produktion von Photovoltaik-Modulen werden Ingots in dünne Wafer zersägt. Bei der Herstellung von Ingots können jedoch geometrische Abweichungen auftreten, die die Anordnung der Wafer im Modul beeinträchtigen. Deshalb werden Ingots vor dem Zersägen auf Abweichungen untersucht. In einer speziellen Messanlage werden dafür vier scanCONTROL Linienscanner verwendet.

Zobraziť podrobnosti

Kontrola lepení na ukončovacích okrajích

Při výrobě automobilů jsou ukončovací okraje přilepeny na sklo pomocí robotů. Tento automatický proces je nutné monitorovat, protože robot nedokáže zaručit ...

Zobraziť podrobnosti

Monitorování svarů v rámci kontrol potrubí

Bei Pipelines sind mangelhafte Schweißnähte häufig der Grund für eine undichte Stelle. Deshalb werden nach dem Verschweißen die Nähte an der Außenseite mit dem Profilscanner scanCONTROL überprüft. Nach dem manuellen Ausrichten inspiziert der Scanner automatisch die Schweißnaht und zentriert sich dabei selbst auf dem Rohr.

Zobraziť podrobnosti

Inline inspekce gumiček stěračů

Nezbytným předpokladem správné funkčnosti stěračů je neporušený povrch jejich gumiček. Tyto gumičky jsou proto po extruzi kontrolovány pomocí měřicího ...

Zobraziť podrobnosti

Zkušební zařízení pro měření profilu železničních kol

Pro kontrolu opotřebení kol železničních vozidel jsou do kolejového lože zabudována zkušební zařízení. Samotný profil kol je kontrolován ...

Zobraziť podrobnosti

Měření kontaktních čoček

Bei der Suche nach neuen Materialien für Kontaktlinsen muss das Objekt verschiedene Prüfungen über sich ergehen lassen. Mit dem optoCONTROL 2600 werden die Linsen berührungslos in dem Gehäuse auf Maßänderungen bei Erwärmung und Dehnung der Linsen überprüft.

Zobraziť podrobnosti

Automatické navíjení kabelů ze skleněných vláken

Při automatickém navíjení kabelů ze skleněných vláken na bubny je nutné zajistit rovnoměrný a kompaktní návin. K monitorování ...

Zobraziť podrobnosti

Detekce vad čelních skel

Během výroby čelních skel se mohou vyskytnout různé problémy, např. špatné zakřivení skla nebo trhliny a praskliny na povrchu, kvůli nimž bude sklo ...

Zobraziť podrobnosti

Vady nátěru

Vnější vzhled hraje v případě mnoha povrchů důležitou roli. K automatické kontrole vad odrazivých povrchů se dokonale hodí kontrolní systém ...

Zobraziť podrobnosti

Opotřebování kolejí

Z důvodu koroze a tření během provozu jsou tramvajové a železniční koleje vystaveny neustálému opotřebování. Systém vyvinutý společností ...

Zobraziť podrobnosti

Hrana návinu

Direkt vor und auch nach dem Coil ist es wichtig, dass die Lage und der Kantenzustand des Metallbandes überprüft werden. Dazu werden optische Mikrometer optoCONTROL verwendet. Befindet sich die Kante des Coils während dem Auf- oder Abhaspeln innerhalb des Messbereichs, kann daraus die Lage bzw. die Kantenstruktur ermittelt werden.

Zobraziť podrobnosti

Vady tabulového skla

Naše společnost vyvinula speciální měřicí systém určený ke kontrole kvality tabulového skla. Tabule skla je robotem položena na měřicí stůl, ...

Zobraziť podrobnosti

Vady displejového skla

Naše společnost vyvinula speciální měřicí systém určený ke kontrole kvality displejového skla. Tabule skla je robotem položena na měřicí stůl, ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola lepených spojů

Během lepení skel při výrobě automobilů je důležité, aby pás lepidla měl konstantní stopu. Z toho důvodu je na rameni robotu, který kontroluje stopu ...

Zobraziť podrobnosti

Povrch pouzder ložisek

Kluzná ložiska se používají ve spalovacích motorech k uložení klikové hřídele a vačkové hřídele. Pouzdra ložisek jsou často tvořena ...

Zobraziť podrobnosti

Povrch pneumatik

K měření profilu povrchu pneumatik lze použít tři laserové skenery řady scanCONTROL. Na konci výrobní linky se nachází zkušební ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola profilu svarů

Beim Fügen von Metallen werden oftmals Schweißroboter eingesetzt, die das verbinden der Metalle automatisiert erledigen. Bei sichtbaren Bauteilen muss die Schweißnaht gewisse optische Kriterien erfüllen, es dürfen zum Beispiel keine Schweißperlen zurückbleiben. Dazu wird direkt nach dem Schweißkopf ein Laserscanner angebracht. Er misst alle gezogenen Schweißnähte und veranlasst gegebenenfalls den Roboter Korrekturen vorzunehmen.

Zobraziť podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060