Použití optických snímačů v ořezávacích zařízeních na pilách

Na kmenech stromů zůstávají i po rozřezání na desky původní obliny. Pro dosažení optimální šířky řezu a maximální výtěžnosti jsou na ořezávacím zařízení každých 30 až 50 cm instalovány snímače pracující na principu triangulace, které detekují příčný profil desek. Výpočet maximální šířky desek provádí speciální software.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060