Mezera,vydutost, mezera mezi válci

Pokud jsou spojeny dva objekty, vždy zůstává mezera mezi nimi. Někdy musí mezera splňovat technické nebo vizuální požadavky, potom je třeba jí zkontrolovat s ohledem na velikost. Za předpokladu, že by se mezera měla měřit, tak laserové skenery řady scanCONTROL jsou pro to ideální. Tyto snímače mají laserovou linii a proto je vše snažší a pomocí SW vše změříte. Používají se i bodové laserové snímače (optoNCDT)pro přesné měření mezer ve stopě.

Měření polohy čelních skel

V případě automatické instalace skel hraje zásadní roli finální vzhled produktu. Vedle tvaru, stability, barvy a dalších faktorů finální ...

Zobraziť podrobnosti

Roztažnost těsnění hlavy válce

Speciálně zkonstruované snímače fungující na principu vířivých proudů jsou zabudovány přímo do skříně motoru, kde měří ...

Zobraziť podrobnosti

Speciální měření štěrbiny mezi válci kalandru

Kontinuální a konzistentní zpracování těsnicích materiálů vyžaduje nastavení štěrbiny mezi válci kalandru pomocí hydraulického ...

Zobraziť podrobnosti

Písty

Spalovací motory musí zvládat mimořádnou zátěž a současně mít dlouhou životnost. Pro splnění těchto požadavků jsou v motorech instalovány ...

Zobraziť podrobnosti

Sekundární pohyb pístu

Na životnosti motorů se výrazně podepisuje mimo jiné příčný pohyb pístu ve válci. Naše společnost vyvinula miniaturní snímače pracující ...

Zobraziť podrobnosti

Třídění krabů

Krabi jsou u zpracovatelů tříděni podle své velikosti. V třídírně je instalována jednotka pro přepravu krabů a válec s mezerou mezi 20 mm a 40 mm. ...

Zobraziť podrobnosti

Úvrať pístu

Nejvyšší bod pohybu válce je měřena z důvodu nastavení přesného bodu zapalování při vývoji motorů. Za tímto účelem ...

Zobraziť podrobnosti

Sekundární pohyb pístu a poloha pístního kroužku

Zlepšení konstrukce spalovacích motorů a analýzy škod se neobejdou bez měření tepelného a mechanického zatížení v motoru. ...

Zobraziť podrobnosti

Měření vzduchové mezery ve velkých elektromotorech

V případě velmi velkých elektromotorů (o průměru více než 10 m) je z důvodů nákladové efektivity a energetické účinnosti důležité ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola mezer v interiérech automobilů

V interiérech předních automobilových značek se často setkáváme s kombinacemi různých materiálů. Kupující dnes mají ...

Zobraziť podrobnosti

Přesné nastavení mezery v bubnových drtičích

Bubnové drtiče určené pro lomy dokáží během pouhé hodiny rozdrtit na požadovanou frakci až 3500 tun materiálu. K tomuto účelu vytváří ...

Zobraziť podrobnosti

Kontrola kvality lisovacích nástrojů a matric pro tabletování

Na základě normy ISO 18084:2011 podléhají lisovací nástroje pro tabletování nepřetržité kontrole kvality. Kvůli jejich členité geometrii ...

Zobraziť podrobnosti

Snímače na principu vířivých proudů v tribologických zkušebnách

V tribologických zkušebních zařízeních společnosti ITR z německého Clausthalu jsou pro různé měřicí činnosti používány ...

Zobraziť podrobnosti

Detekce mezer na skle

K provádění určitých lékařských testů jsou nutné skleněné substráty. Během výroby křemíkových chipů se substrát ...

Zobraziť podrobnosti

Closed-loop gap control in magnetic bearings

A shaft weighing about 40kg is supported in magnetic bearings. A ferromagnetic shaft journal is suspended in a magnetic field which is excited by surrounding excitation coils. To regulate the gap ...

Zobraziť podrobnosti

Měření mezery spínacích kolíků

Při spuštění spínací operace v zařízení pro testování vačkových hřídelí je do rychlého pohybu uveden spínací ...

Zobraziť podrobnosti

Monitoring mazacích drážek v hydrostatických ložiscích

Die Überwachung des Spaltmaßes ist sehr wichtig, da bei Störungen in der Hydraulik der Öldruck sinken kann und dies im Extremfall den Spalt schließt und somit das Lager beschädigt. Für diesen Zweck werden berührungslose Wirbelstrom-Wegsensoren der Serie eddyNCDT 3001 eingesetzt.

Zobraziť podrobnosti

Měření tloušťky olejového filmu ve spalovacích motorech

Mezi cíle vývojářů motorů patří minimalizace emisí a snížení spotřeby oleje. Pro dosažení těchto cílů je vedle dalších ...

Zobraziť podrobnosti

Měření při výrobě skleniček

Při výrobě skleniček se ke spojení stopky a pohárku používá plynový hořák. K jejich přesnému spojení je nutné měřit vzdálenost ...

Zobraziť podrobnosti

Detekce dynamiky rotoru turbodmychadla

Za účelem kontroly turbodmychadel v různých stavech zatížení jsou na zkušebních stolicích instalovány snímače polohy fungující ...

Zobraziť podrobnosti

Mazací mezera

Kluzná ložiska v motorech se používají k uložení klikové hřídele. Aby bylo minimalizováno opotřebení ložisek, je nutné dodržovat ...

Zobraziť podrobnosti

Analýza mezer v axiálních pístových čerpadlech

Bisher waren Spaltmessungen im Inneren der Pumpen wegen der extremen Anforderungen nicht möglich. Die Sensoren müssen sich resistent gegen hohe Drehzahlen, hohe Drücke bis zu 1000 bar und Temperaturen über 100 °C zeigen. Dank kleinster Sensorbauformen und ihrer hohen Druck- und Temperaturstabilität sind die induktiven Miniatursensoren der Reihe eddyNCDT prädestiniert für diese Applikation.

Zobraziť podrobnosti

Měření vzdálenosti mezi válci

In rolling operations of metals, plastics or other materials, the distance between the two rollers to one another or between the roller and the bearing surface is the decisive measure. For sensitive processes and high material accuracies, it is important to constantly check the gap so that possible waste is avoided. For this purpose, inductive contacting or non-contacting methods are suitable.

Zobraziť podrobnosti

Monitoring deformací formy při tlakovém lití hliníku

Monitoring tool deformation using inductive sensors based on eddy current enables high product quality combined with improved tool life and reduced rework. Usually, three to four eddyNCDT 3005 eddy current systems are used to ensure consistent gap monitoring.

Zobraziť podrobnosti

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060