Sekundární pohyb pístu a poloha pístního kroužku

Zlepšení konstrukce spalovacích motorů a analýzy škod se neobejdou bez měření tepelného a mechanického zatížení v motoru. Dvěmi důležitými proměnnými zde jsou příčný pohyb pístu (sekundární pohyb) a poloha a deformace pístních kroužků během jednotlivých pracovních taktů. Pro zajištění spolehlivých výsledků musí měření probíhat za provozních podmínek. Za tímto účelem je motor umístěn na zkušební stolici a běží ve zkušebním nebo v normálním provozním režimu.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060