Snímače na principu vířivých proudů v tribologických zkušebnách

V tribologických zkušebních zařízeních společnosti ITR z německého Clausthalu jsou pro různé měřicí činnosti používány snímače Micro-Epsilon fungující na principu vířivých proudů. Protože měří přímo na hřídeli zkušebního zařízení, musí odolávat nejnáročnějším podmínkám prostředí. Společnost již vyrobila zkušební zařízení s mazáním vodou a zařízení určené ke kontrole kluzných ložisek pro automobilový průmysl. Polohu testovaného ložiska a relativní pohyb mezi rotorem a testovaným ložiskem určují snímače pracující na principu vířivých proudů.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060