Systém pro měření polohy pásu v nádržích pro potahování

Při elektrolytickém zpracování tenkých povrchů jsou elektrické ztráty minimalizovány malou vzdáleností mezi pásem a anodou. K tomu je nutné přesné navádění pásu. Před vložením do nádrže pás prochází a je měřen mezi dvěma měřicími nosníky, z nichž každý má devět snímačů pracujících na principu vířivých proudů. Ovládací prvky jsou aktivovány a změní polohu anod v souladu s geometrií pásu nebo v případě překročení geometrie způsobí návrat do výchozí polohy.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060