Experimentální zkoušky na padostroji

Automobilky vyvíjejí značné úsilí pro zlepšení pasivní bezpečnosti všech vozidel během kolize. Prvky pro absorpci nárazů spojují blatníky s podélnými nosníky a obecně dokáží absorbovat energii pomocí pevných tlumičů nárazů a plastové deformace. Výrobci automobilů se současně snaží novými konstrukčními řešeními a použitím nových materiálů snížit váhu vozidel. Následky skutečných nehod lze simulovat na speciálních padostrojích. Při těchto zkouškách jsou na testovaný objekt z různé výšky spouštěny předměty o různé váze, přičemž rychlost dopadu může činit až 12,5 m/s (45 km/h). Zde nachází uplatnění rychlý triangulační snímač, který měří nejen sílu, ale také deformaci během kolize.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060