Měření mezery ve výrobě papíru

Tloušťka vyráběného papíru závisí na nastavení mezery mezi válci. Šířka vstupní mezery papírenských strojů se obvykle pohybuje od 4 do 6 metrů. Úkolem měřicího přístroje je neustále monitorovat mezeru mezi horním a spodním válcem, jakožto proměnnou relevantní z hlediska kvality. Za tímto účelem je pokud možno na obou koncích instalován snímač polohy pracující na principu vířivých proudů. Jako cílový předmět slouží ocelová nebo hliníková destička upevněná naproti snímači.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060