Řízení a monitorování výrobního procesu v rafinérii

V rafinériích se ze surové ropy destilací vyrábí benzín, kerosin a motorová nafta. Surová ropa se ve frakční koloně rozehřívá přehřátou párou. Uvolněné výpary a kapaliny se hromadí v různých stupních této kolony. Za účelem regulace a zablokování toku plynů a kapalin jsou vřetenové pohony regulačních průtokových ventilů osazeny snímači dlouhého posuvu. Jako měřený předmět je použita hliníková trubka, která se koncentricky a bez kontaktu pohybuje nad tyčí s cívkou snímače. Polohu hliníkové trubky nebo ventilu indikuje signál posuvu v rozsahu od 4 do 20 mA.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060