Kontroly polohy robotů

Zavedení mezinárodní normy ISO 9283 vyžaduje používání nových bezkontaktních způsobů měření. Systém pro měření polohy se skládá z měřicí krychle o definované váze, ze snímače a ze stativu. Používáno je šest snímačů U15 fungujících na principu vířivých proudů. Během měření robot v rozsahu snímače pohybuje měřicí krychlí. Data ze snímačů jsou přes rychlé rozhraní předávána do počítače k dalšímu zpracování. Nepřesnosti měření z důvodu chybné linearity a naklonění (paralelnost mezi snímačem a měřeným předmětem) a teplotních vlivů jsou dodatečně kompenzovány měřicím softwarem.

Odporúčaná technológia snímačov

Snímače vírivých prúdov

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060