Ventily

Řídicí píst ventilu reguluje tok oleje do hydraulického válce. Během pohybu pístu dopředu a dozadu dochází k zakrytí a odkrytí otvorů vyvrtaných v těle ventilu. Pohyb pístu je zajištěn lineárním motorem. K měření ventilů slouží snímač induNCDT, řada LVDT, od společnosti Micro-Epsilon. Snímač je přichycen k tlakovému potrubí umístěnému na ventilu. V tomto potrubí je volně se pohybující plunžr, který je trvale spojen s řídicím pístem. Snímač měří přes kovové tlakové potrubí a tímto způsobem určuje přesnou polohu řídicího pístu. Plunžr tvoří pasivní detektor polohy, což má několik výhod. Měření probíhá bezkontaktně a není vystaveno tlaku, protože snímač je instalován mimo oblast, která je pod tlakem.

Odporúčaná technológia snímačov

Indukčné snímače a senzory (LVDT)

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060