Aktivní tlumení kapalinou chlazených odstředivek

Kapalinou chlazené průmyslové odstředivky se při určitých rychlostech, úrovni naplnění a konstrukčních parametrech vyznačují provozní nestabilitou, která může vést až k jejich poruše. Tuto nestability, která je výsledkem interakce mezi kapalinou a odstředivkou, nelze odstranit pasivními prostředky (tlumiči), a tudíž je nutné ji aktivně korigovat pomocí magnetického ložiska a vhodných regulátorů. Jako vstupní informace pro řídicí jednotku slouží vychýlení rotoru měřené dvěma snímači, které fungují na principu vířivých proudů a jsou vůči sobě umístěny pod úhlem 90°.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060